Vem är Stefan Gustavsson?

Jag är direktor för Apologia – centrum för kristen apologetik (2016-), vilket är den direkta fortsättningen på legendariska CredoAkademin. Jag är också förstelektor vid Mediehögskolan i Kristiansand, Norge och affilierad högskoleadjunkt vid Johannelunds teologiska högskola i Uppsala.  Tidigare har jag varit generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen (2001-2016), direktor för CredoAkademin (2001-2016), generalsekreterare för skol- och studentrörelsen Credo (1990-2001) och lärare vid livsåskådningsinstitutet Nordiska L´Abri  Mölle 1988-1990.

Till utbildning är jag teolog från Lunds universitet, där jag läste mellan 1983-1988.

I mitt arbete har jag kontinuerligt verkat som föreläsare, författare och debattör. Jag har bland annat skrivit böckerna ”Kristen på goda grunder – Om sanning i en tid av tvivel” (Cordia 1997), ”Gör som Gud – bli människa” (Cordia 2006), som utkommit i en utökad version med titeln ”Här för att stanna – kristen i skapelsens ljus” (Apologia förlag 2019), ”Om Jesus och Jonas” (SEA 2009), ”Skeptikerns guide till Jesus 1 – om evangeliernas trovärdighet” (CredoAkademins förlag 2013), ”Skeptikerns guide till Jesus del 2 – om Jesu identitet och uppståndelse” (CredoAkademins förlag 2015), ”Behöver tron försvaras? Manifest för kristen apologetik” (CredoAkademins förlag 2016) och ”Nakna utan att blygas – Om den sexuella revolutionen och en revolutionär syn på sex” (Apologia förlag 2019). Böckerna köper du bäst från Apologias webbshop.

En del av min undervisning (mp3) finns samlad på rom1017.se

Debatter (video) där jag medverkar hittar du bland annat här:
Skulle världen bli bättre utan religion? Debatt i ABF-huset i Stockholm med Christer Sturmark
Vad är då en människa? Debatt på Stockholms universitet med Christer Sturmark
Vad är då en människa? Debatt med den norske humanisten Lars Gule

C S Lewis, Francis Schaeffer, Os Guinness, John Stott, Don Carson, William Lane Craig, John Lennox, James Sire, Ravi Zacharias, Timothy Keller … tillhör tänkare och teologer som påverkat mig mycket.

Jag är en av initiativtagarna till ELF – European Leadership Forum och sitter i dess ledningsgrupp.

Genom åren har jag haft förmånen att besöka många platser världen över och är ofta engagerad i studentevangelisation på olika universitet.

2007 tilldelades jag tidningen Världen idags Familjepris med följande motivering:

För att genom analytisk och hederlig argumentation startat en motrörelse till de idétrender som medvetet hotar familjens ställning som samhällets grundbult, och för att politiskt inkorrekt med kraft argumenterat för familjebilden mamma, pappa, barn.

2010 tilldelades jag C S Lewis-priset av bokförlaget Libris och C S Lewis Company, England, med följande motivering:

Stefan Gustavsson har i många år varit en av Sveriges ledande apologeter och en stor inspiration för många andra. Som ledare inom Credo, som förkunnare och lärare och inte minst som författare och debattör har han verkat i C S Lewis anda och med glädje och ödmjukhet förmedlat genomtänkta och välformulerade argument för kristen tro till lyssnare och läsare i alla åldrar.

2012 utnämndes jag till förstelektor i Kristiansand. Den akademiska kommissionen, vars utlåtande låg till grund för utnämningen, skrev då bland annat:

”Vi kan konstatera att Stefan Gustavsson har presenterat forskning och utvecklingsarbete som i kvalitet motsvarar nivån för en doktorsavhandling. I omfattning motsvarar det mer än arbetet med en typisk doktorsexamen … Gustavsson imponerar när det gäller logiskt tänkande och klarhet i analyser och bedömningar som han gör i dessa verk. Ämnet är i huvudsak apologetik och troslära/dogmatik … Vi kan också konstatera att Gustavsson har presenterat arbeten som visar mycket goda färdigheter vad gäller undervisning och annan pedagogisk verksamhet … Gustavsson är en kommunikatör av hög rang.”

2013 tilldelades jag Olof Djurfeldts stipendium:

Stefan Gustavsson ”har på ett utomordentligt sätt motiverat och försvarat klassisk kristen tro och etik i respekt för sina motståndare, i brottning med samtidens utmaningar, med genomtänkt argumentation och i harmonisk balans mellan tro och tanke.”

2016 tilldelades jag Elis Wallbergs-stipendium med följande motivering:

Stefan Gustavsson ”har med gedigen teologisk kunskap och inkännande av vår tids utmaningar aktivt drivit aktuella frågor om kristen tro och etik. Han har en förmåga att delta i samhällsdebatten på ett respektfullt sätt och med en tydlig kristen profil. Han har skapat forum för fördjupat samtal och kristen tro och samtid som kommit många till del. Genom sitt hängivna arbete och som förebild ger han andra kristna självförtroende att förklara och försvara sin tro.”

Sedan sommaren 1982 är jag gift med Ingrid. Vi har tre barn och bor i Nacka, öster om Stockholm. Sedan 1992 är vi med i Betlehemskyrkan (EFS) i centrala Stockholm.

Mitt CV: Stefan Gustavsson – Curriculum Vitae

Förövrigt är jag Woody Allen-fan, filosofi-freak, skåning med skidåkning som enda sportintresse och hängiven globetrotter. Framför allt är jag lärjunge till Jesus från Nasaret.