Konsten att starta en ny religion

1 april
8 KOMMENTARER

Inte mycket fövånar längre när det gäller Svenska kyrkan.

Prästen Ulla Karlsson i Aspeboda (Västerås stift) har en debattartikel i Kyrkans tidning, där hon avreagerar sig mot den tro som hon själv i egenskap av präst företräder:

Den gudsbild och människosyn som avbildas [i psalmtexter och bibeltexter] är förfärlig och grotesk! En fallen skapelse, ett syndigt människosläkte, vars Gud de tillber, är som en diktator från Nordafrika eller Mellanöstern, som kräver ett människooffer för att försonas med sitt folk …

Är det ingen människa som undrar över detta inom kyrkan? Jag förstår att människor utanför kyrkan inte bryr sig, eftersom det är en så verklighetsfrämmande världsbild i ett modernt sekulariserat land, som förmedlas. Men det måste väl finnas någon människa som funderar över detta?

Istället förespråkar Ulla Karlsson en grundlig omdaning av trons innehåll – en omdaning så djupgående att man får säga att hon förespråkar en ny religion:

Det finns ingen fallen skapelse och därför blir hela försoningsläran orimlig! Plocka bort allt tal om synd, skuld, skam, blod, slaktade lamm och annat förfärligt! Det hör inte hemma i modern tid, bland upplysta människor!

Tala istället om kärlek, kärlek till medmänniskor, kärlek till det egna jaget, barmhärtighet, godhet, medmänsklighet, frihet, yttrandefrihet, jämlikhet, mod, självkänsla, självförtroende, upprättelse och kärlek igen. Det är vad världen behöver!

Kärlek och medmänsklighet är vi överens om, men vart Gud tog vägen? Eller frågan om vem Jesus Kristus är och vad han betyder? Knappast perifera frågor i en diskussion om kristen tro.

Ulla Karlsson inser klädsamt nog att omvandlingen av kristendomen till en ny religion är ett stort projekt.

Det kräver förstås ett stort och omfattande arbete i att formulera nya psalmtexter, nya gudstjänstordningar och annat, men det kan det vara värt i slutändan!

För att inte tala om vad hon måste göra med de bibliska texterna!

Ulla Karlsson förvånas över att begrepp som synd och försoning kan anses väsentliga i kristen tro. Min förvåning är av annat slag: Hur kan man gå igenom en teologiutbildning och bli prästvigd utan att ha insett vad det är för en tro man kallas att företräda?

Grundproblemet är att Ulla Karlsson i sina resonemang har den sekulära västerländska kulturen som norm och utgångspunkt, istället för Guds uppenbarelse. Kristus och Skriften – den kristna trons fundament – är frånvarande. Så blir också hennes kritik av kristen tro ett eko av ateisternas klagosång; på detta område har hon själsfränder i Richad Dawkins och Christopher Hitchens.

Jag tycker det vore hederligare om Ulla Karlsson tog konsekvenserna av sin övertygelse, lämnade den kristna kyrkan och startade en egen religion istället. Eller valde den enklare vägen och ansökte om medlemskap hos Humanisterna och hjälpte dem att lyfta medmänskligheten ett snäpp högre i en annars ganska individualistisk rörelse.

8 KOMMENTARER till “Konsten att starta en ny religion”

 1. Sefast Tronde skriver:

  Inte förvånande i den avfallets tid vi lever i. Men onekligen är hon ju ”modern”, som hon så uppenbarligen vill understryka.

  MVH / Sefast Tronde

 2. Erik Scherman skriver:

  Ulla drar bara evolutionen till sin spets. Utan sanning behövs förstås ingen nåd. Jesus är full av nåd och sanning, och han älskar Ulla i Askeboda.

 3. Björn Nissen skriver:

  Aspeboda, Erik (ligger nära Falun).
  Två reflektioner till det du, Stefan, skriver:
  1. Uppfattningen att kristendom är vad man vill och tycker om, utan gedigen koppling till Bibeln, är tyvärr vanlig.
  2. Man kan prata om kärlek och andra positiva begrepp, men utan sanningen om synden och Jesu (fantastiska) försoning leder den här typen av tro till hopplöshet, åtminstone om man är ärlig. Vi lever helt enkelt inte upp till kärleken! Vi klarar inte av rättfärdigheten! Vi behöver radikal hjälp! Gud erbjuder den, det är därför han gör en radikal diagnos.

 4. Theodor van der Waard skriver:

  Dessvärre är det ingen 1:a aprilskämt 🙁

  Hon fick dock otaligt många mothugg på kyrkans tidnings forum… Som väl är accepterar inte alla får att herdar uppenbarar sig som vargar… Fick intrycket att drygt 100 kommenterar detta negativt…

  Svårt att förstå att hon över huvud taget drar slutsatsen att vilja ändra på kyrkans lära. Ja så blir det väl när man läran enbart betraktar som något som man kan ändra på enligt eget tycke… Helt obegripligt alltså!

 5. Andreas skriver:

  Det där var nog en av de allra märkligaste texterna av en präst jag någonsin läst. Jag hoppas innerligt att hon är ett undantag.

 6. Susanne skriver:

  Jag kom att tänka på detta citat av C.S. Lewis;

  ”Förr var lekmannen angelägen att dölja det faktum att han trodde så mycket mindre än kyrkoherden: nu tenderar han att dölja att han tror så mycket mer. Att vara missionär bland prästerna i ens egen kyrka är en generande roll; men jag har en hemsk känsla av att om inte sådant missionsarbete sätts igång snart kommer engelska kyrkans framtid att bli kort.”
  (ur essän ”Fern-seed and Elephants” i boken ”Christian Reflections”)

 7. […] att starta en ny religion (Stefan Gustavssons blogg) Ifrågasatte synd – präst kan förlora jobbet (Dalarnas […]

 8. Ja det är ju inget nytt bland dem som vill vara–men inte är det i den mening som borde avses–präster. På det enda Svenska kyrkans Bibelstudium jag besökt på 30 år, sa Siv Jonasson, präst i Skivarp i Skåne,att hon inte trodde på frälsning genom Jesu offer.vissa har en tro som en vindflöjel Tiderna förändras!