Handlar det om attityd är det hyckleri

7 mars
6 KOMMENTARER

Debatten om Fyrke har fortsatt.

Carl-Henrik Jaktlund på Dagen menar att debatten ”mer handlar om hur man talar om tro och teologi än vad man egentligen tycker”. Han fortsätter: 

Det handlar mer om attityd (gentemot dem som tycker, tänker och resonerar än annorlunda i eller kring frågor) än om teologi.

Jag är inte övertygad. Om det är en attitydfråga, varför då den utförliga listan på teologiska sakfrågor (här) som startade hela debatten?

Min misstänksamhet bekräftas när jag läser det senaste blogginlägget från debattens upphovsman, Jonas Lundström:

Idag har dom flesta ”kristna” ingen aning om den ursprungliga kristna tron. 99% av alla kristna är okunniga om Jesus budskap eller helt ointresserade (ofta både och) av att göra som Jesus säger och ändra sina liv.

Om det är ödmjukhet i det teologiska samtalet som han efterfrågar kan det knappast kallas annat än för hyckleri.

Nej, bättre då att ta folk på orden. Jonas Lundström har andra övertygelser och driver ett annat teologiskt perspektiv än vad majoriteten kristna gör (han ser sig själv i kontrast till 99 % av kristenheten). Och då måste vi föra en sakdiskussion om vad kristen är och står för.

I den frågan – sakdiskussionen – försöker nu Jonas Lundström hävda att det finns en skillnad mellan ”klassisk kristen tro” och vad han kallar ”ursprunglig kristen tro”. Men det är Orwellskt nyspråk. Klassisk kristen tro innebär ju att man vill stå för den ursprungliga kristna tron.

De äldsta källorna till kristen tro – de mest ursprungliga formuleringarna av trons innehåll – återfinns i Nya testamentets texter. Och det är i de texterna som vi möter tron på Jesus gudomliga identitet, hans övernaturliga tillblivelse, hans övernaturliga liv, hans fysiska uppståndelse från de döda – alltså sådana övertygelser som Jonas Lundström ifrågasätter.

Kontrasten mellan ursprunglig kristen tro och klassisk kristen tro är, som jag ser det, en konstruktion av Jonas Lundström.