Finns klassisk kristen tro?

24 februari
18 KOMMENTARER

I en kommentar här på bloggen till mitt förra inlägg skriver Jonas Lundström att han inte vänder sig mot åsikterna 

… utan att man framställer just detta åsiktspaket som klassisk kristen tro och att alla som på någon punkt avviker är urvattnare och avfällingar.

Bra. Då har vi en sakfråga att diskutera. Finns det uppfattningar som det är rimligt att karakterisera som klassisk kristen tro? Eller är det som Jonas säger: 

Skulle vi välja ett antal personer från olika kristna inriktningar genom seklen så skulle du få väldigt många olika svar på vad som är klassisk kristen tro. 

Uppfattningarna vi diskuterar – det är Jonas urval – är bland annat

 • Gud som tre-enig, Fader, Son och helig Ande
 • Jesus gudomliga identitet
 • Jesus övernaturliga tillblivelse; jungfrufödelsen
 • Jesus övernaturliga liv; som att han gick på vatten
 • Jesus fysiska uppståndelse från de döda
 • Bibeln som Guds Ord
 • Äktenskapet som en skapelseordning för den sexuella relationen mellan man och kvinna
 • Den dubbla utgången

Efter Upplysningen på 1700-talet och den gradvisa acceptansen i västerlandet av först deism och sedan naturalism sker det på många håll radikala teolologiska förändringar. Det är inte svårt att ge exempel på moderna teologer som ifrågasatt alla de ovanstående punkterna. Därom råder ingen diskussion. Men vårt samtal här handlar ju om klassisk kristen tro, alltså ursprunglig, grundläggande, essentiell kristen tro. Finns det en sådan?

Om vi tar den kristna kyrkan under, låt säga hennes första 1500 år, så är min fråga till Jonas; vilka teologer och vilka kristna traditioner ifrågasatte jungfrufödelsen eller undren eller uppståndelsen eller Bibeln som Guds Ord eller äktenskapet?

Tre påpekanden:

1. Det räcker inte med att konstatera att kristna genom historien har haft olika uppfattningar i många frågor (det betvivlar ingen); frågan gäller om de har haft helt olika uppfattningar i de här frågorna?

2. Det räcker inte med att konstatera att det i någon fråga finns någon avvikare – som Origenes i frågan om den dubbla utgången. Frågan är av allmän art. Finns det en generell kristen tro, ett grundläggande trosinnehåll, en gemensam livsnerv, under kyrkans första 1500 år?

3. Det räcker inte med att konstatera att det fanns en diskussion om den exakta definitionen av en övertygelse. Ta frågan om Jesus gudom och diskussionen i Nicea. Det är ju inte en allmän debatt kring frågan om Jesus var gudomlig eller inte; alla vara överens om hans gudomlighet. Det frågan gällde var om Sonen var av ”samma väsen” eller av ”liknande väsen” som Fadern.

Notera att beslutet i Nicea, att Sonen av evighet är av samma väsen som Fadern, inte sågs som ett uttryck för en vidareutveckling av kristologin, utan som en bekräftelse av ursprunglig kristen tro, som den möter oss hos apostlarna. Det kan finnas mer utförliga förklaringar av kristologin, men det finns knappast en högre kristologi än den som kommer till utryck redan i Joh 1, Kol 1 och Heb 1.

Min slutsats är att begreppet klassisk kristen tro, i relation till de frågeställningar som vi diskuterar, är sakligt sett relevant. Det fanns under mer än 1500 år, mitt i den mångfald som alltid funnits i kyrkan, gemensamma grundövertygelser.

Uttryckt på ett annant sätt: Om det vore möjligt att göra tidsresor och vi kunde besöka de olika städer där Paulus enligt Apostlagärningarna predikade och grundade församlingar, vilken tro och förkunnelse skulle dessa de första generationernas kristna känna igen sig i? Om vi hade haft med oss två team från vår tid, låt säga biskoparna John Shelby Spong och K G Hammar å ena sidan och teologer och förkunnare som John Stott och Billy Graham å andra sidan, hur hade de tagits emot? Vilket team hade urkyrkan – eller fornkyrkan eller den medeltida kyrkan eller kyrkan under reformationstiden – känt sig mest hemma och bekant med?

18 KOMMENTARER till “Finns klassisk kristen tro?”

 1. Martin skriver:

  Hur skulle du svara mot följande två invändningar:

  Varför är urkyrkan/fornkyrkan/kyrkan i ett tidigt historiskt skede det som definierar klassisk kristen tro?
  Vad hindrar den klassiskt kristna tron från att förändrats, kan inte det vara ”klassiskt” med förändring? Kan man inte se det som en del i den kumulativa uppenbarelsen?

  /M

 2. Tobias Fritzon skriver:

  Det här inlägget känns för mig som pudelns kärna… Speciellt punkt 2 tycker jag ofta anförs som argument mot en s k klassisk kristen tro. Jag har ett flertal ggr efterlyst en klarare disntinktion från Jonas sida när det gäller å ena sidan specifik kritik mot ”Fyrke” och å andra sidan just mot ”klassisk kristen tro”. Annars blir det svårt att ta kritiken på allvar. Det blir som att släppa en atombomb- inget blir kvar.

 3. Markus Holmbom skriver:

  Martin: Svaret på dina frågor ligger väl i vad ordet ”klassisk” betyder?

  När ordet används för sig själv så syftar det i regel till det som var typiskt för fornromersk eller forngrekisk kultur (särskilt litteratur, studier och konst).

  Använder man ordet klassisk för att beskriva något annat så syftar man i samma anda till det ursprungliga, allmänt erkända och typiska i det man beskriver. T ex så kan vi tala om ”Arne Weises klassiska julprogram”. Då menar vi hur han satt där i fåtöljen och tände ljus i rutan på julafton för alla oss svenskar.

  När man använder ordet ”klassisk” tillsammans med ”kristen tro” så syftar man på samma sätt till det ursprungliga, allmänt erkända och typiska i kristen tro. Exempel på detta är det trosinnehåll som Stefan räknar upp (Jonas urval) som varit allmänt erkänt av den kristna kyrkan under dess 1500 första år.

  Det som är klassiskt förändras alltså inte , därför att man helt enkelt med ordet ”klassiskt” definerar vad man menar (men kan fördjupas – se Stefans exempel). I trettio år varade ”Arne Weises klassiska julprogram”. Men sedan 2003 har julafton förändrats och Arne Weise är inte med längre. Det är alltså inte ”Arne Weises klassiska julprogram” utan Arne Weise!

  ”Klassisk kristen tro” syftar på motsvarande sätt till ett ursprungligt, allmänt erkänt och typiskt trosinnehåll. Skulle detta innehåll förändras så är det rent definitionsmässigt något annat än ”klassisk kristen tro”.

  Kanske svarade detta på dina funderingar Martin? Hoppas det!

 4. Andreas Holmberg skriver:

  Ja, K-G Hammars retoriskt skickliga undanglidning vid kyrkhelgen i Sofia med Spong och Ulfvebrand var ju att det inte behövs någon ”Ny kristendom för en ny tid” eftersom det inte finns någon ”gammal kristendom” – kristendomen har alltid varit heretisk som han och Spong, typ.

  Visst kan nya tider få ljus över olika saker i Bibeln, bl.a. p.g.a. att olika delar, t.ex. i Uppenbarelseboken, kan få ny aktualitet – men det handlar inte om något paradigmskifte utan om förtydliganden inom det erkända böjningsmönstret. Påven är villig att gå ganska långt – alltför långt, menar jag – när det gäller tanken på en ”kumulativ uppenbarelse” som Martin talar om, men han är ändå lååångt ifrån Spong och Hammar som missbrukar termen ”reformation” om det som rätteligen borde kallas en teologisk ”revolution”.

 5. Ja finns klassisk kristen tro? Ja i KK finns den livs levande 2010, lika väl som år 1500 som år 200!

  Finns det 33 000 olika riktningar i reformationens kölvatten, i fallande skala bort från Kyrkans ”klassiska” lära!

  Undrar vad jag och den kristna majoriteten sett som den arkimediska punkten?

  Undrar varför de högvärdiga biskoparna i SvK inte ser någon punkt alls?

 6. wemanuel skriver:

  Väldigt bra skrivet!

  Jag måste dock fråga varför du sätter tiden för klassisk tro på just 1500 år? Slutar den klassiska tron i och med reformationen?

 7. Stefan Gustavsson skriver:

  Till wemanuel: Klassisk kristen tro slutar inte vid 1500-talet; den finns idag och kommer att finnas när Jesus kommer tillbaka!
  Som du ser i mitt inlägg menar jag att det går en brytpunkt i samband med upplysningen på 1700-talet. Denna skedde förstås inte i ett nu; det fanns en process under 1600-talet som gradvis ledde fram till 1700-tales upplysningsfilosofi. Med lite grovhuggen matematik innebär det att vi har åtminstone 1500 år av kristen tro som präglas av en gemensam grundhållning i de frågor som Jonas listar.

 8. Jonas Melin skriver:

  Tack Stefan för en mycket bra text. Du stärker min frimodighet att fortsätta tala om klassisk kristen tro och ger goda argument för detta.

 9. jan wikholm skriver:

  Att vara kristen betyder att bekänna att Jesus är den Messias,dvs den smorde,dvs den Kristus som är utlovad i lagen,profeterna och skrifterna,det s.k.Gamla testamentet,.
  Detta tror många ”kristna” utan att veta om det,dvs att Jesus är judarnas konung.Många är också ovetande om att Jesus kommer tillbaka till Jerusalem för att döma och regera.Den som dessutom tror att Jesus är den levande Gudens Son,inte därför att andra sagt det eller tyckt det,utan tror det i sitt hjärta,är salig och tagit emot det från Gud själv;den är född på nytt,född från ovan, ett Guds barn
  De som inte omfattar denna bekännelse och denna tro kan inte vara en del av den ”klassiska” kristna tron,men kan vara, goda vänliga och mycket religiösa och värda all respekt tycker Jan. Jesus sade :Ingen är god utom Gud

 10. Lars Larsen skriver:

  Stefan, om jag fàr svara fór Jonas pà din avslutande fràga, sà tror jag inte att nàgon av dessa tvà team hade kánt sig hemma bland apostlarna. Orsaken ár enkel: bàda teamen horar med Babylon, med Systemet. Dà spelar det ingen roll vilken teologi man har, allt ár samma skit. Ty det centrala ár inte VILKA idèer man har, utan hur man tolkar de idéer man har, hur man LEVER de idèer man har. Jag skulle kunna skriva under pà alla dina idéer, bara jag fick lov att tolka dom symboliskt, med kárlek, i angrepp mot det System som du Stefan faktiskt horar med.

 11. Torbjörn S Larsson skriver:

  Tack för att du orkar ta upp dessa saker.
  Det verkar alltid komma nya människor som vill röva bort den enkla tron.

 12. […] Swärd, Kolportören, Arenius, Cruciform, Jaktlund, Barnabasbloggen. Stefan Gustafsson, Rupeba, Se Människan, Jord, Håkans blogg. (Fler blogglänkar i anslutning till Dagen-artikeln […]

 13. Martin Jansson skriver:

  Hej!

  Jag skriver för närvarande en uppsats i religion C där en av delfrågorna problematiserar möjligheten att överföra demokratiska värden och argumentera för dess förträfflighet när formuleringar som kristen etik och västerländsk humansim används godtyckligt. Som Alasdiar MacIntyre säger, när Gud inte längre används som legitimerande argument för värdenas grund, blir de fiktiva då?

  Jag vet att en del teologer, och såklart kristna i allmänhet menar att det är lönlöst att diskutera etik, om det inte finns en moralisk grund att hämta värdena ifrån. Alltså Gud som rättesnöre.

  Skulle du måhända kunna hjälpa mig med nån teoretiker, teolog (kanske du själv) som jag kan citera?

  Mvh Martin

 14. Jonas Karlberg skriver:

  Jag tycker att när man ser personer som Åke Green ,Kristi brud och Ulf Ekman så inser man att abort verkligen behövs
  Kd:s kärnväljare är Pingströrelsen, en samling ultrakonservativa religiösa fundamentalister som vill begränsa människors rätt att tänka och agera utanför bibelns ramar.
  S alltid försvarat kvinnors rätt till abort, till skillnad från Kd som varit principiella motståndare?
  En till likhet är den extrema homofobi som Kd länge stått för. Den plockar Sd också upp tyvärr !

  KD framstår som ett fördomsfullt parti och kan klart jämföras med SD lika fördomsfulla politik.

  De är kvar i medeltiden. Det är speciellt ofattbart att kvinnor inblandar sig i KD (och SD också för den delen) när kvinnosynen inom religion(er) är så pass kass

  KD är väl inte bättre än SD? KD med sitt hat mot homosexuella. Kvinnor ska va mellan knytnäven och diskbänken och barn aga. Bort med detta krist odemokratiska fascist partiet.

  Frågan är väl om KD ens kan betecknas som ett demokratiskt parti? De förespråkar kraftiga inskränkningar i privatlivet för gemene man, och artikeln ovan har endast skrapat på ytan av deras extremism.
  KD har inte lämnat grottstadiet än…
  Vakna upp det är 2011 nu Kd lever kvar i seklets början

  Det är konstigt att det parti som säger sig stå för öppenhet, medmänsklighet och kärlek är så rabiata motståndare till just detta.

  Vill KD kalla sig kristet är det dags att dumpa övriga allianspartier med tanke på hur dessa partier behandlar de svaga i samhället. Men det är inget nytt att religiösa partier (i alla fall kristna) ställt och ställer sig på de bemedlades sida. Nej, religion har inget att göra med en sekulär demokrati
  Moralfascister!
  Extremparti!

  Artikelförfattaren missade det bästa citatet från Maria Larsson: ”Hon betonar också att det finns ett barnperspektiv, att en barn ska ha ”någon att kalla mamma och någon att kalla pappa”.”Maria Larsson verkar inte ens fatta vad sterilisering är. Det är skrämmande men inte jätteförvånande att det finns politiker som är så insnöade

  Hon har inte heller fattat vad samkönade äktenskap och förhållanden är, men det kan vi ju inte heller begära av folk som tror att homosexualitet kan botas med bön..
  Om det är det här som kallas kristna värderingar så är jag oerhört glad att vi lever i ett sekulärt samhälle
  2011 skall det väl ändå inte finnas ett parti med religiös åskådning

  Jag är så glad att KD har låga väljarsiffror. Har träffat många av deras väljare i arbetslivet. Läskigare personer är svåra att hitta. När religionen tar över människans förnuft blir det farligt. Finns ju många exempel på det.

  Om det finns en Gud kommer många Kristdemokrater att ha mycket elände att stå till svars inför.

  Jag skiter i va kd rör me men mitt underliv bestämmer då tamej fan ja själv över det sitter på mig och inte på nån kd medlem!! BASTA!
  KD som säger sig vara ett kristet parti borde skämmas för sin förföljelse av de sjuka och sämst ställda i samhället ihop med sina vapendragare i övriga alliansen
  De är inte kristna utan maktkåta
  Tänk allt liv som finns i kondomen som spolas ner.. Det är liv det oxå i så fall! Du kan ju öppna en mottagning för oönskade barn och beg kondomer med innehåll.
  Ju mer religiös, ju mer besatt av sex. Så har det alltid varit och kommer alltid förbli.

  Kan bara hålla med Anders L. +1. Frikyrkohögerns motbjudande ”kärnväljarstjärna” Annelie E. KD (livets ordare) är verkligen en syn att skåda här bland hycklande politisk omskruten s.k. kristen värdegrund och ”omtänksam” människosyn inom KD. Vidrigt är bara förnamnet. Man kan bara önska att den här motbjudande religiösa underlivshögern KD åker ut med ändan före vid nästa val. En nåd att stilla bedja om – som det brukar heta i Enochsons andliga underlivskretsar
  Kristdemokraternas manual ”bibeln” är kvar i stenåldern.Folk som läser och följer denna stenåldersmanual blir såklart likadana själva
  Undrar när KD ska komma in i 2000-talet???
  Antagligen kommer KD att åka ur 2018. ” Varför vänta så länge? 2014 funkar bra för mig!

  Som vanligt är KD på tvärs med regeringskollegorna i en av sina hjärtefrågor. Den här gången handlar det om ogifta kvinnors rätt till insemination och som vanligt sätter sig det otidsenliga KD på bakhasorna. KD företräder åsikter som aldrig borde lämnat tältmötet och förthoppningsvis slipper vi dem efter valet 2010. Vad har KD i en regering att göra? I riksdagen?

  Sexualskräcken och den hycklande gudstron är KD:s adelsmärke! Kan inte bergripa att dessa mörkermän och kvinnor blir så upprörda över vad som är människors privatliv och som absolut inte skadar någon annan människa!
  Jag kan inte begripa hur dessa mörkermän och kvinnor överhuvudtaget får ha nåt med politik att göra alls..
  Tänk att ett sketet litet parti med unkna frikyrkliga värderingar ska få hålla en så viktig fråga som gisslan!
  Hela alliansen måste tycka att det är en strunt-fråga eftersom KD får hållas. Fast det verkar ju vara alliansens taktik över lag, att behandla de som är i ett utsatt läge illa.
  Att Kristdemokrater är emot abort kan jag förstå. Vem vill inte retroaktivt abortera alla kristdemokrater? Men varför är de för tvångssteriliseringar?? Det känns ju också som ett bra botemedel mot dem.

  Fast det förstås, det är ju bara andra de vill tvångssterilisera. En bra kompromiss vore att vi behöll lagen mot att de själva lovade att sterilisera sig.

  Ljuset av att Hägglund baserar hela sitt liv och politik på en saga tycker jag inte det. Du må hata kommunism, men det är i alla fall en verklig företeelse som existerar. Skulle du acceptera ett politiskt parti i Riksdag/Regering som baserade sin ideologi och politik på Astrid Lindgrens böcker eller Bröderna Grimms böcker? Det är precis det många svenskar gör när de röstar in KD. De röstar in en sagofarbror för att de vill höra att alla levde lyckliga i resten av sina dar på slutet.

  Ge er kristdemokraterna. Vissa kristna citerar bibeln för att säga ”det är mellan en man och en kvinna”, men däri står även ”under Gud”.

  Jag vill inte vigas ”under Gud”. Jag vill vigas med någon jag älskar, utan Gud eller kyrka. Förmodligen blir det en kvinna, men om jag valde en man så ser jag verkligen INGEN skillnad, iom att jag är Ateist, och jag har rätt till frihet ”från religion”, och därmed även frihet från ”religiöst förtryck
  Sverige är ett sekulariserat samhälle där dom flesta SVENSKAR på sin höjd av tradition firar någon slags Kalle Anka jul.Man bör därför noga fundera på vilka nya strömmningar i Sverige , som egentligen skulle tjäna mest på att ett religöst parti som KD fick ökat inflytande.

  Ang.KD:Bibeln är sagor!Och,man debatterar ett parti som har sin grund i denna bok och i kristen tro?
  När KD har tagit reson i äktenskaps och abort frågan kan dom ju få komma in i debattprogrammen igen.
  De är 2010 ,sluta spjärna emot!De är ingen idè,fattar ni inte de?
  Att homosexuella inte har samma rättigheter som hetro är lika absurt som om kvinnor inte skulle ha rösträtt!
  Man kommer alltså att skratta åt Göran och co.om ett fåtal år.
  KD känns som ett väldigt omodernt parti. Att ha fokus på kärnfamiljens bevarande, se till att homosexuella inte får gifta sig i kyrkan, och försöka förmå kvinnor att inte göra abort – det påminner mest om Gammeldags katolicism med påven i spetsen!
  Kd har fel människosyn. Bort med partiet i nästa val!
  Ut med ALLA religiösa fanatiker oavsett vilken religion de tillhör !
  Politiken skall HELT o HÅLLET vara avskilld från religioner

  Jag håller med ståupparen Magnus Betne´r som sa
  Att vill man ha religion i politiken
  Ja då kan man åka ner till Iran det funkar ju bra hahaha
  Att bland ihop politik och religion är ett perfeckt recept för katastrof, en katastrof som kommer allt närmare för KD.

  Religionen är problemet, inte lösningen!!!

  Politik och religion skall hållas separat
  – Religion och politik hör inte ihop.
  Tanken om en politiskt fastställd kristen värdegrund i
  vårt land är livsfarlig.
  Torbjörn Tännsjö,
  Professor i praktisk filosofi
  Politik och religion förstör vår värld!
  Jan Malmsjö
  Artist och skådespelare

  Komikern Henrik Schyffert var på tv
  Då tyckte folk att han skulle efterträda Göran Hägglund
  För att Göran är så färglös som partiledare
  Då sa Henrik nej jag är inte intresserad av politik
  Sedan vill jag inte vara med i 1 gammalt nazistparti hahaha
  Ståupparen Lennie Norman sa att vi har fått många religiösa avarter i Sverige
  Tag hela riksdagen där 26 stycken KDS sitter
  Ingen massmedia sa något nej det är helt normalt
  Men det är 26 stycken galna religiösa människor sa Lennie
  Det är helt normalt det har de haft i Teheran i 18 år
  Fungerar alldeles utmärkt hahaha
  Sedan så sa Lennie att jag kan inte mycket om politik
  Men hur kan man ha 1 parti som är emot abort och homosexuella ?
  Hade jag haft 1 parti som var emot abort
  Ja då hade homosexuella varit perfekta väljare
  Säga vad man vill om Jonas Gardell och Mark
  Men abort gör de inte så ofta
  Det måste bottna i någon bögskräck Kd har sa Lennie hahaha
  KD = Konstig Demokrati
  KD = KorkaDe

 15. Gunnar Larson skriver:

  TACK för debatten med Sturmark om bättre eller sämre med religion!

  Synpunkter skickar jag nu med e-post till Svenska Evangeliska Alliansen.

  Gunnar Larson.

 16. Gun Nordström skriver:

  Intressanta synpunkter ifråga om kristendomens utveckling samt olika kristna personers utveckling mot djupare insikter, bl.a. Walter Winks och Marcus Borgs Autobiogrphier finns på

  http://www.westarinstitute.org/Periodicals/

 17. Jonas Karlberg skriver:

  Då skall väl fysikläraren som tror på asatron få säga till eleverna att när det åskar så är det Tor som svingar hammaren hahahahaha
  Då skulle han bli utskarattad av sina elever
  Eller en unge kommer hem efter skolan och säger till pappa
  Pa…ppa vi kommer från rymden
  För det säger vår lärare han är sentolog hahahahahaha
  Per Kornhall biologilärare och avhoppare från Livets ord
  Han sa att jag har en massa bevis för Darwins teori
  Han berättade att det är bara att titta på människans skalle
  Så ser man hur evolutionen har ägt rum
  Sedan sa han att om vi skall analysera varför ett flygplan har störtat
  Så kan vi kolla den s.k. svarta lådan
  Vi kan undersöka piloten m.m.
  Men om vi säger att Gud ville det
  Ja då slutar ju alla frågor hahaha
  Per Kornhall sa att alla djurarter har ju dött ut
  För att de inte kunde anpassa sig till naturen de levde i
  Det kan man kalla en klumpig designer
  Frågan är vad man skall med en sådan designer till ?
  Han sa att det är jättelätt att bevisa att religiösa har fel
  Det är med hjälp av kunskap
  Sedan sa han att han hade gjort ett experiment med sina elever
  De fick se en ask som de fick gissa vad den innehöll?
  Då såg man olika trosuppfattningar om askens innehåll
  Sedan så visade han samma ask vad det var i den
  Så tro och vetande är 2 helt skilda saker
  Precis som David Attenburg sa i tv
  Bara för att vi inte finner alla svar i naturen
  Så innebär inte det att gud finns
  Samma sak sa Per Kornhall
  Att de som tror på gud hävdar att det finns saker som är alldeles för komplicerade för att ha kunnat uppstå av 1 slump
  Men det är 1 argument som fanns redan på 1840 talet
  Men det skrotades redan då hahaha
  Evolutionsteorin förklarar dessa saker
  Per Kornhall sa att det handlar inte om vetenskap
  För dessa religiösa människor
  Utan att det handlar om att rädda människors själar
  För att om du inte tror att gud skapade jorden eller människan
  Så hamnar du i helvetet hahahaha vilka religiösa galningar !
  Det är sant som Per Kornhall sa i intervjun
  Att de vill ha något intellektuellt skäl att tro på gud
  http://www.youtube.com/watch?v=bW8Z5Gs7pnQ
  Vetenskapen tror inte på gud !
  Tvärtom så varnar de för den läran
  De varnar för skapelsetro
  Europarådet i Europa har utfärdat 1 resolution
  Där man uppmanar länder och utbildningsministerier att slå vakt om det vetenskapliga
  Att skapelsetro är ett hot mot vårat utbildningssystem
  Precis som George Coyne som jobbar på vatikanens observatorium sa att skrifterna lär inte ut vetenskap
  Han sa att han blev frustrerad som vetenskapsman att höra religiösa säga annorlunda hahahaha
  Han sa att Darwin har rätt
  Precis som Humanisternas ordförande Christer Sturmark sa när en kvinna frågade honom
  hur folk kan tro på gud i detta upplysta samhälle?
  Då sa Sturmark att tänk dig att du lever i en förhistorisk tid i en hydda
  En blixt slår ned i din hydda
  Du funderar vad som kan vara orsaken till det
  Blixt är en destruktiv kraft
  Alltså är någon sur på dig
  Du försöker blidka guden genom gåvor
  Det var intelligent att tro på det då men idag är det inte det hahahaha
  Tag religionen för vad det är sagor och skrönor !
  Skapar religion dumma människor eller skapar dumma människor religion ?
  Religiöst dravel som vi inte behöver !
  Religöst trams utan substans som leder ingenstans!?
  Humanisterna är vägen ut ur religionens bojor!
  BMR = Bort Med Religionen i samhället !!!!
  Ateist = javisst !!!
  Humanist = Javisst !!!!

 18. Jonas Karlberg skriver:

  Då skall väl fysikläraren som tror på asatron få säga till eleverna att när det åskar så är det Tor som svingar hammaren hahahahaha
  Då skulle han bli utskrattad av sina elever
  Eller en unge kommer hem efter skolan och säger till pappa
  Pappa vi kommer från rymden
  För det säger vår lärare han är sentolog hahahahahaha
  Per Kornhall biologilärare och avhoppare från Livets ord
  Han sa att jag har en massa bevis för Darwins teori
  Han berättade att det är bara att titta på människans skalle
  Så ser man hur evolutionen har ägt rum
  Sedan sa han att om vi skall analysera varför ett flygplan har störtat
  Så kan vi kolla den s.k. svarta lådan
  Vi kan undersöka piloten m.m.
  Men om vi säger att Gud ville det
  Ja då slutar ju alla frågor hahaha
  Per Kornhall sa att alla djurarter har ju dött ut…
  För att de inte kunde anpassa sig till naturen de levde i
  Det kan man kalla en klumpig designer
  Frågan är vad man skall med en sådan designer till ?
  Han sa att det är jättelätt att bevisa att religiösa har fel
  Det är med hjälp av kunskap
  Sedan sa han att han hade gjort ett experiment med sina elever
  De fick se en ask som de fick gissa vad den innehöll?
  Då såg man olika trosuppfattningar om askens innehåll
  Sedan så visade han samma ask vad det var i den
  Så tro och vetande är 2 helt skilda saker
  Precis som David Attenburg sa i tv
  Bara för att vi inte finner alla svar i naturen
  Så innebär inte det att gud finns
  Samma sak sa Per Kornhall
  Att de som tror på gud hävdar att det finns saker som är alldeles för komplicerade för att ha kunnat uppstå av 1 slump
  Men det är 1 argument som fanns redan på 1840 talet
  Men det skrotades redan då hahaha
  Evolutionsteorin förklarar dessa saker
  Per Kornhall sa att det handlar inte om vetenskap
  För dessa religiösa människor
  Utan att det handlar om att rädda människors själar
  För att om du inte tror att gud skapade jorden eller människan
  Så hamnar du i helvetet hahahaha vilka religiösa galningar !
  Det är sant som Per Kornhall sa i intervjun
  Att de vill ha något intellektuellt skäl att tro på gud
  http://www.youtube.com/watch?v=bW8Z5Gs7pnQ
  Vetenskapen tror inte på gud !
  Tvärtom så varnar de för den läran
  De varnar för skapelsetro
  Europarådet i Europa har utfärdat 1 resolution
  Där man uppmanar länder och utbildningsministerier att slå vakt om det vetenskapliga
  Att skapelsetro är ett hot mot vårat utbildningssystem
  Precis som George Coyne som jobbar på vatikanens observatorium sa att skrifterna lär inte ut vetenskap
  Han sa att han blev frustrerad som vetenskapsman att höra religiösa säga annorlunda hahahaha
  Han sa att Darwin har rätt
  Precis som Humanisternas ordförande Christer Sturmark sa när en kvinna frågade honom
  hur folk kan tro på gud i detta upplysta samhälle?
  Då sa Sturmark att tänk dig att du lever i en förhistorisk tid i en hydda
  En blixt slår ned i din hydda
  Du funderar vad som kan vara orsaken till det
  Blixt är en destruktiv kraft
  Alltså är någon sur på dig
  Du försöker blidka guden genom gåvor
  Det var intelligent att tro på det då men idag är det inte det hahahaha
  Tag religionen för vad det är sagor och skrönor !
  Skapar religion dumma människor eller skapar dumma människor religion ?
  Religiöst dravel som vi inte behöver !
  Religöst trams utan substans som leder ingenstans!?
  Humanisterna är vägen ut ur religionens bojor!
  BMR = Bort Med Religionen i samhället !!!!
  Ateist = javisst !!!
  Humanist = Javisst !!!!Visa mer