Västerlandet och den kristna tron II

25 januari
6 KOMMENTARER

Myter och missförstånd kring kristen tro fortsätter att prägla mycket av det offentliga samtalet i Sverige. Många röster smutskastar, medvetet eller omedvetet, den kristna tron och dess påverkan på vår historia. 

Så här sa till exempel Maria Wetterstrand, avgående språkrör för Miljöpartiet, vid partiledardebatten i riksdagen den 19 januari (SVT Play, 4:38 in i talet): 

Alla former av extremism skadar vårt samhälle … När samhället styrdes av konservativa kyrkor på medeltiden så stagnerade utvecklingen, tills andra mer öppna krafter tog vid. DDR var också resultatet av en extrem tro …

Wetterstrand kopplar här samman den kristna kyrkans historia med extremism, bakåtsträvande och med en av historiens värsta förtryckarregimer.

En fråga till Wetterstand: Vilken utveckling var det som stagnerade när Europa blev kristet? Vilken framåtsträvande kultur var det som ersattes av den bakåtsträvande kristendomen?

Det finns ingen anledning att försvara felaktigheter och ondska som skett i kristendomens namn.  Men det är tragiskt att felaktiga uppfattningar om en mörk medeltid lever vidare på detta sätt och förs vidare av ledande opinionsbildare. Historiker har nämligen sedan länge visat att den bilden inte stämmer. Det kristna Europa var under medeltiden en dynamisk kultur. Självklart inte felfri – vilken kultur är det? – men det var en intellektuellt och kulturellt rik tid.

Den engelske historikern James Hannams  bok Guds filosofer – hur medeltiden lade grunden för den moderna vetenskapen har påvisat just detta. Han skriver: 

I motsats till populära föreställningar, journalistiska klichéer och dåligt informerade historiker har modern forskning visat att medeltiden var en period av enorma framsteg inom vetenskap, teknik och kultur.

Den amerikanske religionssociologen Rodney Stark har på liknande sätt punkterat myten om den framstegshindrande kristna kyrkan. I boken For the glory of God skriver han:

… det finns ingen inbyggd konflikt mellan religion och vetenskap, utan tvärtom var kristen teologi avgörande för vetenskapen framväxt … [Medeltiden] var i verkligheten en era av djupgående och snabb teknisk utveckling som ledde till att Europa vid medeltidens slut hade gått förbi resten av världen.

För inlägget ”Västerlandet och den kristna tron del I” klicka här.