Jesus om att köpa svärd

6 oktober
3 KOMMENTARER

Min kommentar i Världen idag:

Under ett Almedalsseminarium jag medverkade i kastade en av paneldeltagarna i slutet av samtalet ut ett provocerande påstående: Det är inte bara i Koranen vi finner uppmaningar till våld; det gäller också evangelierna. Några verser citerades ur Lukas där Jesus talar om att ”köpa sig ett svärd”. Så avslutades debatten – utan att jag fick en chans att replikera! Det är förstås debattens villkor; det finns en tidsgräns för samtalet. Likväl är det frustrerande när vilseledande påstående blir hängande i luften.

Texten i Lukas 22:35-38 lyder:

”När jag sände ut er utan penningpung, påse eller sandaler, behövde ni då sakna något?” — ”Nej, ingenting”, svarade de. Då sade han: ”Men nu skall den som har en penningpung ta med sig den, och likaså påsen, och den som är utan pengar skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd. Jag säger er att med mig skall det ord i skriften gå i uppfyllelse som lyder: Han räknades till de laglösa. Ty nu fullbordas det som är sagt om mig.” — ”Herre”, sade de, ”här är två svärd.” — ”Det är bra”, svarade han.

Är detta en uppmaning från Jesus till lärjungarna att de ska ta till vapen? Svaret är ett kategoriskt nej. Fyra omständigheter motiverar den slutsatsen.

  1. De tidiga kristna – från 30-talet till 300-talet – förkunnade evangeliet med ord och gärningar, aldrig med vapen och våld. De använde endast ”Andens svärd, som är Guds Ord”. Trots motstånd och förföljelser valde de smälek och martyrium. De mötte aldrig våld med våld eller vapen med vapen. De tolkade alltså inte Jesus som om han uppmanat dem att ta till vapen.
  2. Jesus själv undervisade sina efterföljare att de skulle vara en radikalt annorlunda gemenskap: ”älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra.” Luk 6:27-29
  3. När Jesu motståndare kom med ”påkar och svärd” drar Petrus sitt svärd. Då tillrättavisar Jesus honom och säger: ”Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas med svärd.” Matt 26:52
  4. Bakgrunden till Jesus ord om att köpa svärd är den tidigare sändningen av lärjungarna i Lukas 10. Där hade Jesus sänt ut dem utan pengar, extra kläder eller andra förnödenheter. De skulle åtnjuta gudomlig omsorg och människors generositet när gudsriket proklamerades i Israel. Men nu går historien in i ett nytt skede, där Jesus själv kommer att dödas. Då förändras också situationen för lärjungarna. Hädanefter ska de ta med sig pengar, kläder och andra förnödenheter. De måste tänka igenom sin situation på nytt. Och då sägs orden: ”den som är utan pengar skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd”.

Ordet svärd används på flera ställen i evangelierna symboliskt för motstånd och smärta (se Matt 10:34, Luk 2:35) och bör förstås så också här. Dessvärre tolkade lärjungarna det bokstavligt och plockade fram två svärd. Då sa Jesus enligt Bibel 2000: ”Det är bra”. Men betydelsen är snarare ”Det räcker nu”. Eller som vi skulle säga i dagligt tal: ”Sluta!” Som en bibelkommentar påpekar: ”Det räcker, sade Jesus, för att avsluta en konversation som de inte förstått. Jesu sätt, vilket de borde veta, var inte svärdets väg utan kärlekens väg.”