Argumenten i debatten om samvetsfrihet

9 juni
0 KOMMENTARER

Här är min krönika i Världen idag den 9 juni:

Jag brukar läsa journalisten Hanne Kjöllers texter med intresse. Så också artikeln i Expressen den 6/6 om barnmorskor och samvetsfrihet: ”De kräver ett arbete som de inte vill utföra”.

Kjöller ger oss en analogi att fundera över: En muslimsk man som arbetar på Systembolagets huvudkontor önskar ett mer kundnära arbete och ber att få arbeta med försäljning i butik. Men han kan för sitt samvetets skull inte packa upp och sälja alkoholhaltiga drycker, det får andra göra. Han vill endast hantera de alkoholfria alternativen, vilket förstås är en orimlig begäran.

Hur skulle det kunna vara annorlunda för barnmorskor och frågan om att utföra aborter? För Kjöller mynnar båda situationerna – alkoholförsäljning om man är butiksanställd på Systemet och abortingrepp om man är barnmorska – ut i en enkel fråga: Varför kräva ett arbete som man inte vill utföra?

Kjöllers analogi med alkoholförsäljning är dock missvisande, på åtminstone två områden.

För det första är det inte en korrekt jämförelse. Försäljning av alkoholhaltiga drycker utgör kärnverksamheten, själva idén med Systembolagets verksamhet. Det alkoholfria sortimentet är tillagt i efterhand och kan enkelt tas bort från Systemet. Det säljs ju ändå redan på ICA.

När det gäller barnmorskor och aborter förhåller det sig tvärtom. Att förlösa och ta emot barn utgör kärnverksamheten, själva idén med barnmorskerollen. Abortingreppet är något som lagts till senare och som enkelt kan tas bort från barnmorskerollen. Man kan t ex ha en speciell roll som abortsköterska istället.

Man måste självklart kunna utföra det som är poängen med själva yrket, i de här fallen att sälja alkohol respektive att förlösa barn. Om man inte är beredd att göra det bör man söka ett annat yrke.

Kjöllers analogi illustrerar alltså inte dilemmat för en barnmorska som har samvetsbetänkligheter inför abort; det är en betänklighet inför en arbetsuppgift som inte tillhör yrkets egentliga identitet och som lagts till i efterhand.

För det andra är frågornas etiska dignitet inte likvärdiga. Inget moralfilosofiskt tänkande likställer frågan om alkoholintag med utsläckande av mänskligt liv. När det gäller frågor som abort eller dödshjälp finns det anledning att diskutera dem för sig, eftersom de har en existentiell och etisk laddning som inte går att jämföra med några andra frågor. Det handlar om tidlösa yrkesroller som har till uppgift att värna och vårda det mänskliga livet, men där vi nu diskuterar arbetsuppgifter med det motsatta innehållet; att utsläcka mänskligt liv. Etiskt finns det inga större motsatser än detta: att värna eller att utsläcka en människas liv. Är det verkligen rimligt att förlägga de uppgifterna i en och samma yrkesroll?

Kjöller tar upp frågan om aktiv dödshjälp och om vi ska ”tvinga alla narkosläkare att växla från att rädda liv till att ta liv”. Hon menar att det ”är skillnad på att i efterhand ändra spelreglerna för redan anställda mot att utbilda sig till ett yrke där man från början vet vad som förväntas”. Men notera: när nuvarande abortlag antogs förutsatte man i lagens förarbeten att samvetsfrihet skulle gälla för vårdpersonal. Det finns inga begränsningar att det endast skulle gälla befintlig, men inte framtida, vårdpersonal.