Moraliska kriterier

23 februari
2 KOMMENTARER

Hur ska vi tänka kring sexualitet och sexuella relationer? Under lång tid har det inpräntats i oss att det bara finns två moraliska kriterier att navigera utifrån.

Det första är samtycke. Det måste vara frivilligt. Ingen får tvingas till något mot sin vilja. Det andra är ålder. Barn måste lämnas utanför. That’s it. Budskapet förövirgt är: Kör! Så länge det känns bra för dig, samtycke föreligger och åldersgränsen är passerad finns inget mer att ta hänsyn till.

Den som försöker problematisera denna långt drivna förenkling möts av ord som moralism, underlivsfrågor, inskränkande normer, sexualfientlig, pryd … 

Samtycke och ålder är två alldeles utmärkta kriterier, men är de tillräckliga? Debatten kring LUF bevisar att så inte är fallet. Här kommer en ung generation och tillämpat exakt det som skola och kultur har inpräntat i dem hela deras liv: Det som gäller är samtycke och ålder. Inget tvång och inga barn, men sedan är det okej. Så vad gör ungdomarna i LUF. De tänker konsekvent. De darra de logiska slutsatserna. Du måste vara över 15 år, men när du väl passerat den gränsen finns det inga regler längre. Därför måste incest godkännas. Det måste finnas samtycke, men om det finnas en vilja tydligt uttryckt i ett testamente så är det kriteriet uppfyllt. Därför måste vi tillåta nekrofili.

Det går inte att enbart säga att det är något fel på ungdomarna i LUF. Vi måste också inse att det är något fel kring hur vi som kultur tänker kring sexualitet när konsekvenserna blir incest och nekrofili.

Kriterierna samtycke och ålder är bra, men långt ifrån tillräckliga. Visst finns det mer som måste sägas om vad sexualitet är och vad sexualiteten är ämnad för?!