Ljuga på Guds ära?

9 augusti
22 KOMMENTARER

Efter sommarens debatt om helandeförkunnare vill jag gärna ta upp en principiell fråga: relationen mellan påståenden om helande och dessa påståendes sanningshalt.

Låt mig, för att undvika missförstånd, börja med att förtydliga mina egna utgångspunkter.

Som kristen tror jag på en levande Gud som är universums skapare, upprätthållare och Herre. Han har full kontroll och makt över sin skapelse. Han hör bön och svarar suveränt utifrån det helhetsperspektiv som vi saknar.

Som kristen tror jag att universum är ett öppet system av orsak och verkan. Påståendet innehåller två viktiga delar. Gud har skapat världen som ett system av orsak och verkan, med den ordning och regelbundenhet som vi kan beskriva i termer av naturlagar. Detta system är samtidigt öppet för Gud, så att han kan tillföra något nytt in i systemet, vilket vi kallar under. Kristen tro håller samman det naturliga och det övernaturliga.

Gud är lika mycket involverad när något händer i systemet som när något tillförs systemet. Jag tackar Gud både när kroppens självläkningsprocesser fungerar, när läkare utför sitt arbete och när helande sker.

Som kristen tror jag att varje församling, i enlighet med Jakob 5:14-15, är kallad att be för sjuka och smörja med olja. Tillsammans ska vi söka de andliga gåvorna, däribland gåvan att bota sjuka, 1 Kor 12:9.

Som kristen håller jag sanningen högt; vi ska inte bära falskt vittnesbörd, vi ska låta vårt ja vara ett ja och vårt nej ett nej, vi ska lägga bort lögnen och tala sanning med varandra.

Utifrån dessa utgångspunkter blir diskrepans mellan påståenden om under och vad som går att verifiera som under problematisk.

Det är inte hållbart, menar jag, att i Jesu namn gång på gång proklamera att människor i ett givet auditorium befrias från t ex cancer om det inte verkligen också sker. Då drar vi vanära över Jesus namn och skapar djupa sår hos redan behövande människor.

Om det sker under går det (ofta) att få det bekräftat; den som fått en cancerdiagnos och som vid nästa läkarbesök oväntat friskförklaras är inte svår att få kontakt med. Och om det bekräftas är vi många som kan vara med och tacka Gud!

Om det inte sker under ska vi inte påstå att det skett under. Det är, som någon uttryckt det, att ljuga på Guds ära.

Här finns tre alternativ:

1. Förkunnaren har fått ett ord från Gud och det ordet går i uppfyllelse och människor blir helade. Praise the Lord!

2. Förkunnaren tycker sig ha fått ett ord från Gud, men har missförstått situationen och därför sker inget helande. Det är inget förvånande – vi är alla bristfälliga människor – och det finns ingen anledning att göra en stor affär av en sådan händelse. Men om det är ett ständigt återkommande fenomen att samma förkunnare tycker sig höra från Gud, utan att det är Gud som talar och utan att orden går i uppfyllelse, måste personen korrigeras och ändra beteende. 

3. Förkunnaren vet att det inte är ett ord från Gud men uttalar dem, av någon anledning, ändå (makt, imperiebygge, pengar, andlig image, syndens kusliga makt att bedra …). Läge för omvändelse.

Jag önskar mer av öppen och saklig inställning bland oss kristna. Det vi gör och säger måste tåla att undersökas, av både kristna trossyskon och av dem som inte är kristna.

Gud äras när vi söker honom och tror på honom, men knappast om vi utifrån egna förhoppningar och önskningar hävdar det som inte är sant. Alla vi kristna måste vara beredda att rannsaka oss själva och också låta oss prövas av andra för att se om våra ord, vår undervisning och våra påståenden är sanna.

22 KOMMENTARER till “Ljuga på Guds ära?”

 1. Åsa Stattin skriver:

  Vad roligt at du har en blogg Stefan, det visste jag inte. Nu får jag mycket att læsa.

  Hælsningar från Norge

 2. Stefan Gustavsson skriver:

  Hej Åsa,

  Kul att du hittade bloggen! Vad och var i Norge? Jag ska för övrigt till Kristiansand nästa vecka

 3. Ronny skriver:

  Det här var bra!!!Ulf Ekman tog upp detta också på sin Blogg …När han i ett av sinna Blogg inläg under Europa Konferansen omnämde brister i Beny Hins förkunnelse.

  Och Beny Hin forsatta med nästa mötte , dagen efter , med klassisk Kristen tro ,utan inlägg av dagen innans villfarelser ,gnostiska etz….Då tänkte jag med kärlek till Gud och Guds Ord och alla och livet och Kristenheten… Och Benny Hin och Ulf Ekman … Att nu kan vi kristna hjälpa varandra rätt på vägen ,när så behövs .Och vi kristna i Sverige rädda Svensk Kristenhet in på rätt väg ,när helst det kan behövs med …Och vi kan bli villig och mottagliga för det…

  Och där man vill det kommer det att ske enskilt och i våra kristna sammanhang, tror jag…Liksom i världen och församlingen i övrigt ,världen över…Och det förstås i alla tider varit så där man tagit emot evangeliet…

  Jag hoppas verkligen det kan bli så…

  Och nåden från Gud den är ju för allas alla synder och problem och samanhang…Och möjlighet att få nåd att vända om till Gud och Guds Ord och tro på Gud och Guds Ords sanna betydelse och viljaoch få frid med Gud angående allt…

  Och vårt behova att få nåden att bli frälsta och födda på nytt till ett Guds barn med evigt liv i Gud …Och att lära oss att vi kan lita tryggt på Gud och Guds Ord om,och angående allt och alla.

  Och att Gud finns och Bibeln verkligen är Guds Ord och rättesnöre också för vår tro på Gud och Guds vilja med allt .Och även Guds Ord Bibeln igenom Guds nåd och kärlek och omsorg om alla och allt och församlingen och församlingarna .Och livet och samhället .Ja precis allt och alla och dig och mig.Och förstås bara som Gud vill och kan uppenbara det för var och en,och vill det …Och när och om vi vill det ,och precis som Gud vill.Under varje dag och nu och ögonblik…. Gud välsigne dig Och Guds frid!!!Ronny Jhon 14:6

 4. Emanuel Norén skriver:

  Stefan!

  WOW, vilket inlägg. Jag hoppas du förstår vad jag menar för jag är helt utan ord. Det var så bra!

  Emanuel

 5. Ronnie skriver:

  Hej Stefan!

  Jag reagerar på det sista ordet i din artikel och ordet återkommer ju även i titeln på hela din websida. Eftersom sanningshalten i alla gamla skrifter är högst tvivelaktig undrar jag hur man som kristen kan prata om sina religiösa påståenden, ofta baserade på bibeln, som sanna i någon verklig bemärkelse? För en kristen är väl dessutom det viktigaste att man tror, inte huruvida det är sant eller inte?

 6. Sefast Tronde skriver:

  Mycket bra inlägg!
  Sanningen är tyvärr en bristvara i dag, som även bland kristna relativiseras all mer. Denna tendens menar jag även är en huvudorsak till att Gudsnärvaron blivit alltmer frånvarande i Sveriges kristenhet. Ämnet behöver auktualiseras och predikas än mer: Vi är fullständigt beroende av SANNINGEN, den absoluta och rena SANNINGEN, som inte kompromissar eller uppblandas av kärlekslöshetens och elakhetens alla lögner och villfarelser.

  MVH / Sefast Tronde

  Ps. Fortsätt gärna med utläggningar av detta ämne!

 7. Anders Branderud skriver:

  Som svar till det du skriver om naturlagarna:

  ”Naturlagarna (mer specifikt fysikens lagar) är ett verk av den Perfekta Skaparen. Således, måste dessa naturlagar likaledes vara perfekta. En perfekt Skapare har inget behov av att motsäga (och i sanning kan inte) Hans egna lagar för att åstadkomma Hans syften (vilket med nödvändighet implicerar att antingen Hans lagar eller Hans syften inte var perfekta och, således, att Han är imperfekt). Helt enkelt, det är självmotsägande för en Perfekt Skapare att motsäga Hans perfekta lagar med något övernaturlig fenomen.”

  Miraklerna i den judiska Bibeln är helt och fullt förklarbara med att Skaparen initierade universum med de begynnelseförhållanden som senare ledde till de under som beskrivs.

  Citat från http://www.netzarim.co.il

 8. John Nilsson skriver:

  Bra skrivet. Ulf Ekman länkar till dig och skriver om ämnet sanningar och lögner, och de vita halvsanningar därimellan.

  Noterar att jag blir censurerad när jag följer kommentarsreglerna där, men ställer en obekväm fråga om hur de själva förhåller sig till sanningen.

  Den obekväma frågan, och ett skärmklipp från Ulfs blogg, hittar ni här: http://bit.ly/bmbSb1

  Men jag tröstar mig med att censuren försvinner när deras presschef ser denna kommentar 🙂

 9. Gun-Britt Johansson skriver:

  Stefan:

  Utan att ta ansvar för hela Hinnfrågan, vilken jag förstår har både en lång historia och större perspektiv än vad jag har satt mig in i så vill jag dels yttra två viktiga synpunkter kring den frågan och sen ytterligare en till dig direkt angående helande.

  1. Mycket få evangelister/predikanter har de gåvor som Hinn har. Frälsning av människan (till ande-själ och kropp) är något som kan ske enbart med ett viljebeslut och all manifestation av ordet kan ske i den process som kallas kristnande eller helgelse. Men, trots detta, när sådana möten sker som påverkar människan till både ande-kropp och själ så sker något unikt. Människor gråter, omfamnar varandra, det sker känslomässiga helanden, många ber varandra om förlåtelse. Ibland möts pastorer och andra från flera länder, ligger i anden tillsammans och gråter ut känslor av maktlöshet och förbittring. Dessa möten bör och skall inte förringas. Allt sker inte logiken. Någon har sagt att mer än 80% av all kommunikation är emotionell. Hinn är unik! Han talar till både intellekt och till känsloliv. Genom att dra upp lovsången till höga horisonter skrämmer han ut sega-onda-andar som annars bara sitter och klappar händerna under predikningarna.
  2. Hinns organisation är världsvid. Han rör sig över gränser av olika religioner och in i krigszoner. Djävulen hatar detta mer än allt! Nu har han letat fram brister i HInns personliga liv för att oskadliggöra honom. Andra fattigare evangelister som varit ja-sägare i hela livet- sitter nu och kacklar fram att ”Hinn skulle ju kunna sälja sitt hem”. Var var dessa människor när allt gick bra för HInn? VAR??? Å vad jag avskyr detta rövslickeri inom kristenheten.
  3. Så en kommentar till dig Stefan: Du har rätt i att vi riskerar dra (än mer) skam över kristenheten genom att proklamera helanden som inte skett. Men du har fel i att människor inte ska proklamera ”i tro”! Är det redan konstaterat (när vi stuckit fingrarna i såren) då vet vi ju och tror inte längre – eller hur. Allt som blir till blir till av något osynligt – det mentala föregår alltid det som händer i världen varav det fysiska (vår kropp) är en del.

 10. John Nilsson skriver:

  Och nu togs den bort helt, i sanningens och ärlighetens namn, hahah 🙂

  http://hemsida.be/blogg/ue20100814c.png

  Men det är så Ulf brukar göra. Och det är en bra illustration på hur kristna ledare inte ska agera, enligt ämnet du tog upp.

  Det tråkiga är dock att många tror att en pastor som predikar emot omoral (t.ex Ted Haggart) inte kan vara sexuellt omoralisk. Och en pastor som predikar sanning och emot lögn, inte kan ljuga eller hyckla. Så funkar det mänskliga psyket – det är ju ändå en god sak att lita på människor – men somliga utnyttjar det utan att blinka.

  Tack för din bloggpost, den behövs.

 11. Bra skrivet,det finns en hel lögner som målas vita i namnet Jesus.v v v v T.B.

 12. Emanuel skriver:

  Hej Stefan! Kul att läsa ditt inlägg. Roligt också att ses – även om det var som hastigast – i Almedalen. Ses gärna igen, kanske för en lunch?
  Hör av dig!

 13. Stefan Herczfeld skriver:

  Hej!
  Jag håller med dig i det du skriver, och tycker att det är väl funnet och formulerat.

  Kanske kunde du utveckla det hela litet grand? För min del finner jag flera intressanta vägar att gå vidare. En har redan antytts av en annan kommentator, och det gäller sanningsbegrepp och -innehåll i vidare mening. Jag tror att det återstår en del arbete för att komma ur de olyckligt defensiva hållningar som många kristna i vårt land intog efter Hedenius skrifter. Att säga att religiösa sanningar är av en annan art är kanske inte framkomligt. Personliga (relativa) sanningar leder inte heller någon vart. Ytterst strider det mot vår allmänna Gudsuppfattning, eftersom varje sanning ytterst måste relatera till honom, som är absolut.

  En annan tanke som du kanske kunde utveckla är helandens plats i de kristnas liv. Att de är välkomna för de närmast berörda är självklart, men vilken plats har de i den kristna tron, och i den kristna förkunnelsen? Är de en förutsättning? Är de ett trumf i rockärmen? Är de belöningar? Är de något som vissa människor tekniskt kan kontrollera, av typ ”extra läkekonst”? Vilken plats bör de ha i ett kristet liv? etc.

 14. Gun-Britt Johansson skriver:

  Jag tycker att du behandlar mitt inlägg illa. I det svar du ger på inläggen nämner du inte alls de frågor som jag tar upp trots att de är mycket viktiga.

  För det första handlar både helande och frälsning om att ”ta emot i tro”. För det andra så handlar det om bekännelse. Och slutligen något som inte på något direkt sätt nämns i Bibeln, annat än synderskan som grät vid Jesu fötte och i delar av Gamla testementet, den känslomässiga delen som ofta följer med helandemöten.

  Det du tar upp idag om naturvetenskap och ger många rader är så självklart att det är nästan jobbigt att läsa tills alla rader är klara. Självklart äger ett sådant påstående ingen giltighet eller tyngd eller ens intresse! Genom att ge luft och utrymme åt detta så kan ju en läsare förledas till att tro att den första utsagan innehöll något av värde helt i onödan.

  Men när det gäller mitt förra inlägg så lämnas det helt utan kommentar. Det finner jag däremot mera märkligt. Inte för att det var särskilt välskrivet eller utvecklat men för att det tar upp så centrala aspekter av ”vem är väckelsepredikant?”, ”Vad är frälsande/helande?” och ”När ska helandet/frälsningen bekännas/omvittnas?” Ska det ske i tro eller i åskådan?

 15. Alma Mater skriver:

  Gun, ingen sa sig i Bibeln vara helad innan de var friska. Det var när de faktiskt kunde gå eller se, som de prisade Gud för sin hälsa. Inte ens mannen som var blind och först började se lite suddigt sa sig vara helad innan han såg helt klart.

  Ingenstans i Bibeln står att man ska inbilla sig fram till ett helande. Att tro och lita på Jesus är inte självsuggestion, varifrån kan någon ha fått den tokiga missuppfattningen?

 16. Gustaf skriver:

  Tack för detta viktiga ”Ljuga på Guds ära” inlägg!

 17. Emelie skriver:

  Tack för din bra’iga blogg Stefan!
  och Tack Alma, för din viktiga iakttagelse från Bibeln!

  Till Gun vill jag först skriva att jag inte någonstans i Stefans inlägg tycker att han påstår att man inte ska kunna ta emot helande i tro.

  Min egen tolkning att ta emot under och helande ”i tro” är motsatsen till ”otro”.

  Otro är att inte tro att det KAN ske eller att vara övertygad om att Gud inte VILL att det ska ske. (Under Evangeliernas tid handlade det oxå om huruvida man trodde eller inte trodde att Jesus var Messias.)

  Otron kan blockera oss från att ta emot det Jesus vill göra på många områden i livet.

  Tro är motsatsen – Man både tror att Gud KAN göra det och att Gud VILL att vi ska blir helade (nu eller senare).

  Det kan ju krävas förbön bara för att man i sin sjukdom skall kunna vara öppen för helandets potentiella möjlighet!!! Att Gud kanske (dvs det KAN SKE!) helar mig.

  Men att påstå – likt många inom trosrörelsen – att vi först måste ”ta ut helandet i tro” genom någon sorts andlig gymnastik, trosproklamationer innan helandet skett och självsuggestion handlar inte om tro. Det handlar inte om relationen till Jesus. Det handlar om tron på ”magi”.

  Ärligt talat tror jag det tillvägagångssättet skapar mer besvikelser, otro och maktlöshet över att inte kunna lyfta sig i håret, så att det kanske till och med i längden försvårar för Gud att göra under.

  De gånger jag själv blivit helad har jag faktiskt blivit förvånad och jag vet även andra som har blivit helade som blivit VÄLDIGT förvånade, vissa som jag inte ens tror varit frälsta från början.

  Det är ju dessutom ofta vi blir förvånade över bönesvar vi fått. Har du aldrig efteråt blivit påmind om situationer som ”javisst ja, det här har jag ju bett om!!!”

  Tack Jesus, som inte ger dina barn bönesvar utifrån mänsklig prestation!!! Din makt är så mk större än så

 18. Emelie skriver:

  PS. jag önskar att Gud ville befria mig och alla oss kristna från att försöka tro på vår egen tro. Det är så befriande när vi bara får tro på Jesus DS.

 19. Emelie skriver:

  oj! Det skulle inte stå tro på ”magi” utan tron på ”mig” i första av mina inlägg!

 20. Stefan Johansson skriver:

  Ronny,

  Du skriver om Ulf och Benny Hinn.
  Nu får vi hoppas att någon kan korrigera Ulf som kört i ett villfarelse dike.
  Det som hänt Ulf visar hur farligt det är när en stark ledare har för många ja sägare runt sig.

 21. Bo Divander skriver:

  Det är inte särskilt troget texterna i NT att proklamera helande utan bekräftelse från prästerna (i det fallet). Jesus uppmanade ofta människor som blivit helade att gå och få det konfirmerat.

 22. […] eftermälet av Benny Hinns besök har Stefan Gustavsson skrivit ett utmärkt blogginlägg angående att ”ljuga för Guds ära”. Det Stefan tar upp, och jag håller med, är att […]