Avsnitt 019 – Två skapelseberättelser?

25 mars
4 KOMMENTARER

SoS-artworkStefan och Martin går vidare till det andra kapitlet i Första Mosebok. Är det en till skapelseberättelse vi möter? Vad är poängen med att ha två stycken, i så fall?

4 KOMMENTARER till “Avsnitt 019 – Två skapelseberättelser?”

 1. Laurens Källman skriver:

  Käre Stefan Gustavsson!

  (DETTA ÄR INTE ”DIREKT någon KOMMENTAR”).

  Som jag inte alltid har tillgång till internet, så har jag inte kunnat ta del av de avsnitt av Samtid och Sanning, som utgivits mellan det 10:e och 19:e samt de som följt därpå.
  Är inget vidare på datorer och har inte hittat avsnitten, möjligen med anledning av ”tidsbrist”.
  Finns det möjlighet att få ta del av dessa och de som kommer framöver?

  Vill helst prenumerera via ”pod” om så går. Har inte alltid har möjlighet att höra på direkt efter utgivningen.

  Tidigare har jag meddelat att vi har svårt att ladda ner något från YouTube (och facebook) här i landet, men ett par inslag från Almedalsveckan gick utmärkt att ”ta in”. MEN
  så var de inte heller några ”YouTube-inslag”.

  Var Välsignad i Din uppgift!

  Hälsningar Laurens Källman, Wen Zhou, China.

 2. Bertil Hammar skriver:

  De namngivna floderna – danades inte jordens översta lager om ordentligt vid syndafloden?

 3. Stefan Gustavsson skriver:

  Hej Laurens,

  Såg just din kommentar; ursäkta dröjsmålet. Alla avsnitten ligger här på bloggen.

 4. Rolf Ahlqvist skriver:

  Hej! Du som är sant bibeltroende, kanske hittar du i nedanstående text något som du kan se som värdefullt, där lite ny tolkning av bibelns 1Mosebok 1/26-27 v.
  görs. Vänligen Rolf A Norrköping

  Jag gräsrotsteolog, undrar om ni elitteologer någonsin tänker på att Jesus när allt kommer omkring, innerst inne föredrar vårt populistiska sökande efter den sanning som ska göra oss fria, istället för att ständigt på
  något vis, få höra liberala utläggningar där det obestämda ofta råder.

  Mina åtta (8) möjliga sanningar här nedan kan vara värda att beaktas omgående i teologisk offentlighet, enligt min åsikt och insikt. Kanske innan kyrkans teologifestival i februari 2015 leder det mesta in på ytterligare liberala spår.
       1) En sanning kan vara, att människan som Gud har skapat till sin avbild med sina två hjärnhalvor, nu klarvaket kan ana att även Gud och Jesus har tudelade hjärnor.
       2) Och där är den vänstra den nyttiga, vardagsförståndiga, och den högra är den förnuftiga, värderingsstyrda. Faderns lag och Sonens
  evangelium ihop i samspel.
       3) Ytterligare sanning kan finnas i insikten att 2000-talet innebär en paradigmskiftande vändpunkt i historiens tid, varvid två divergerande förståelsehorison-ter utkristalliserarsig. Dels den sekulära modernitetens fortsatta mammonväg med sitt jobbiga förminskande eller ibland förökande av Gehenna, samt dels den andliga
  bakåtstyrningen mot konservativ religion och dess paradistro.
       4) En möjlig sanning kan också vara, att rumtiden nu nått mittpunkten i Guds kosmologiska åtta(8), så att utvecklingen gått från ursprungligt paradis i Edens lustgård där i Mellersta Östern, till att geografiskt
  alltmer gått norrut mot norra polen. Och där återkomstens paradis alltmer kan hittas i de nordiska länderna. Något för fysiker att bekräfta eller falsifiera.
  Och att ursprungets paradispar framöver, visar sig även som återkomstens paradispar. Men där även populistiskt ett nutida paradispar samt miljarder nya sådana kan få plats i det eviga rummet. De första ska
  även bli det sista och motsatsen, som paradoxmästaren Jesus sade.
      5) En engelsk vetenskapare, Paul Taggart, har tre (3) teman om vad en populist är. Ungefär, 1) kritisk  mot elitstyret, 2) ser allt i en polarisering mellan gott och ont, 3) och har en vision riktad såväl bakåt som framåt, mot såväl ett ursprungligt paradis som ett framtida, återvunnet
  paradis. ’
      6) Sedan finns den argentinske filosofen Ernesto Laclau, som anser att demokrati och populism är två sidor av samma mynt. Och där populismen är en oerhört viktig, ja själva drivkraften och en grundläggande energi i varje
  demokratiskt system. Och han kallar den drivkraften för det populistiske förnuftet . Det är något annat,än det  historiska manssamhällets modernitet som ensamt styrt så länge. Men som nu kompletteras av det mer kvinnliga,
  själsliga samhällets IT-postmodernitet.
      7) Framtiden syns då utvecklas i två riktningar. Dels det materiella,mammonstyrda, sekulära, A1-samhällets produktions- och konsumtionsväg dels mot det folkliga, A2-civilsamhället.Där i A1-samhället styr som bäst
  elitdemokratin, alltmedan A2- samhällets religiösa väg går motvälfärdsparadis, där Jesus har bästa styrande makt. Siffrorna här behövs för att eliten i det politiska samhället äntligen ska se bortom det materiellt endimensionella, och vilja räkna till två. Elit och Folk. Men bägge samhällena måste med sina olika ideal samverka  med varandra, över alla sina gränsdragningar. Och även teologins elit måste då inse folkets teologikunnande, och se nedåt mot oss och mot vår Jesus här nere. Just att
  urskilja även vi som ofta är nedtryckta, bräckliga lerkärl i Guds värld, och även så i Guds universelle motståndares alltför långa maktepok i sin
  tillfälliga värld.
      8) Kanske ni i eliten då även ser oss som som nyskapande, inkännande subjekt. Inspirerade av Jesu ord, se jag gör allting nytt. Evangeliet,psykologi och teologi går då kreativt längre och djupare, än den
  naturvetenskapliga objektkunskapen. De når fram till djupa, inspirerande insikter. Den insikt som akademiker dock i sin dumhetsövning gentemot astrologin missar. Jesu anade eller visste klart om astrologins sanningar.

  Den vetskapen och detta mail, kanske festivalfirande teologer kunde ägna några tankar åt. Detta jämsides med sina övergångar mellan olika tematiska strömmar, under teologifestivalen.
  Jag som fått ihop detta alster är en äldre profet, 81 år med drömmar och Alzheimerglömska. Men trots allt, det här budskapet är jag nöjd med och kanske även Gud.  
  Vänligen Rolf A