A Red Herring

1 november
0 KOMMENTARER

Min senaste krönika i ViD:

Det engelska uttrycket ”a red herring” betyder villospår och används när debattörer avviker från ämnet eller för vilseledande resonemang. Jag kommer att tänka på uttrycketnär jag läser vad biskop Antje Jackelén säger om jungfrufödelsen (KT 10/10, SvD 23/10).

Biskopen gör en poäng av att jungfrufödelsen bara nämns två gånger i Nya testamentet – hos Matteus och Lukas – medan övriga skrifter inte säger något i frågan. Men hur kan det vändas mot jungfrufödelsen; det är ju ett argument ur tystnaden?

För att ta ett personligt exempel. Jag har ofta talat om Jesu identitet utan att nämna jungfrufödelsen. Det beror varken på att jag saknar kunskap om den eller betvivlar den. Det beror istället på prioriteringar i en given situation. I andra sammanhang har jag utförligt talat om att Maria blev gravid utan mans medverkan.

Det är historiskt felaktigt att utgå från vad källor inte säger; utgångspunkten måste vara vad som står i de källor vi har tillgång till. I fallet med jungfrufödelsen har vi två tydliga källor att förhålla oss till. Båda källorna ger samma information; ingen historisk källa hävdar något annat.

Biskopen menar vidare att jungfrumotivet genom historien har missbrukats och används i förtryckande syfte. Så är det ju dessvärre med en mängd föreställningar. Men ska vi därmed dra slutsatsen att vi inte kan bekänna tron på Maria som jungfruI kyrkans historia har man formulerat den latinska satsen ”Abusus non tollit usum”, som betyder ”Missbruket upphäver inte (det rätta) bruket”. Om jungfrumotivet har missbrukats i kyrkans historia måste det påtalas, men det finns ingen anledning att utifrån senare missbruk ifrågasätta den ursprungliga händelsen.

Biskopen återkommer i båda artiklarna till jungfrufödelsens relation till myter i antiken och det antyds att evangelisterna låtit sig inspireras därifrån. Men förhållandet kan också vara ett annat. Både Tolkien och Lewis menar att evangeliet är ”sann myt”. De menar att föreställningar som människor formulerat i allehanda myter har Gud valt att uppfylla i ett verkligt handlande, som spränger allt myterna försökt formulera.

Samtidigt måste man också göra rättvisa åt de många skarpa skillnader som finns mellan myterna och evangelierna. I antikens myter är det faktiskt sällan en jungfrufödelse det är frågan om; det handlar istället om en gud som har sex med en kvinna och att barnet som föds är en halvgud. Myterna handlar alltså inte om en jungfru, som Maria, eller om en Son som är sann Gud och sann människan, som Jesus.