Lösryckta citat

6 september
1 KOMMENTAR

Kritiserar en av mina favorit-debattörer i ViD idag:

Idéhistorikern Johan Norberg är ofta mycket läsvärd med knivskarp analys och välunderbyggda resonemang. Det gäller dock inte vad han, i en förövrigt intressant text i Metro, säger om Jesus (4/9).

Norberg skriver om ” radikal kritik av Kristdemokraternas familjepolitik” hos Jesus. Att han ”uppmanar sina lärjungar att överge sina familjer”.

För att veta vad en historisk person menade måste vi studera källmaterialet i dess helhet. I evangelierna ser vi följande:

  • Jesus bekräftade familjens viktiga roll. Han citerade det fjärde budet i lagen ”Visa aktning för din far och din mor” och kallade det för ”Guds bud” (Matt 15:4).
  • Jesus kritiserade samtiden för att ignorera just familjen. ”Men ni påstår att om någon säger till sin far eller sin mor: Det som jag hade kunnat hjälpa dig med, det ger jag som tempelgåva, då behöver han inte visa aktning för sin far eller mor. Så sätter ni Guds ord ur kraft för era reglers skull.” (Matt 15:5-6).
  • Jesus bröt inte med sin familj. In i det sista engagerade han sig för sin mamma (Joh 19:26-27).

När Jesus ställde upp en kontrast mellan familjen och att följa honom kan det därför inte handla om avståndstagande från familjen. Det är istället ett uttryck för prioriteringen som finns redan i de tio buden. De börjar med Guds plats i våra liv: inget annat än Gud ska ha första platsen. Sedan talar buden om synen på familjen, äktenskapet, livet, ägodelarna …

Jesus gör anspråk på att representera Gud. Är anspråket sant har han rätt till första platsen. Men det betyder inte att man bryter med familjen. Den som följer första budet att inte ha andra gudar är förpliktigad att följa fjärde budet om familjen. Petrus följde Jesus och visade omsorg om sin svärmor (Mark 1:29 – 31) och reste senare på missionsresor med sin hustru (1 Kor 9:5). Han övergav inte sin familj.

Eller ta ett annat exempel. Norberg skriver: ”Det finns inget tydligare avståndstagande från alliansens arbetslinje än Jesu uppmaning att vara som fåglarna och liljorna: de varken sår eller skördar, de arbetar inte och spinner inte (Luk 12:22-27)”. Men det avsnittet handlar inte om synen på arbete; temat är oro och bekymmer. När det gäller arbete säger Jesus: ”Arbetaren är värd sin lön” (Luk 10:7). Han var en skrifttrogen jude som visste att lagen sa: ”Sex dagar ska du arbeta.” Själv kritiserades han för att arbeta också på den sjunde (Luk 13:14)!

Evangelierna är tacksamma att plocka lösryckta citat ifrån – vi som kristna har syndat mer på den punkten än andra. Men det är ingen ursäkt.