”Vi är egentligen alla ateister”

9 augusti
1 KOMMENTAR

Min senaste kommentar i Världen idag:

Det finns ett argument mot kristen tro som fått spridning som värsta influensan. I debatter om Gud kan man vara säker på att argumentet dyker upp. Precis som så många andra smarta formuleringar riktade mot Gud kommer det från Richard Dawkins. I boken ”A Devil’s Chaplain” (2003) skriver han:

”Moderna teister kan erkänna att när det kommer till Baal och guldkalven, Tor och Oden, Poseidon och Apollos, Mitras och Amon Ra är de faktiskt ateister. Vi är alla ateister när det gäller de flesta av de gudar som mänskligheten någonsin trott på. Några av oss går bara en gud längre.”

Formuleringen är träffsäker. Första känslan är att den fångar något väsentligt. Ateisterna utvecklar gärna resonemanget: ”Du är i praktiken lika ateistisk som jag är. De icke-kristna religionerna tror sammanlagt på miljoner gudar. I hinduismen påstås det finnas över 3o miljoner gudar. Du är ateistisk när det gäller dessa 30 miljoner gudar. Jag är ateistisk när det gäller 30 miljoner plus en gud. Vad är den stora skillnaden?”

Här behöver vi påminna oss om Paulus ord: ”Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta; ni måste veta hur ni skall svara var och en.” (Kol 4:6)

Hur smart formuleringen om allas ateism än låter är den byggd på två tankefel.

För det första är betydelsen av ateism att man avvisar alla gudar; det finns ingen gud. Därmed är jag som kristen inte ateist i relation till andra religioner eller gudar – jag är teist i relation till dem. Jag tror ju att det finns en Gud.

Det första tankefelet är att argumentet luras med språket och förvränger betydelsen av ordet ateist.

För det andra är konsekvensen av att avvisa många gudar inte att man därför måste avvisa alla gudar. Tänk på hur vetenskapen hanterar teorier. Att ett stort antal teorier – framlagda som förklaring till ett visst fenomen – har avvisats innebär inte att alla teorier därför måste avvisas. Det kan finnas en teori som stämmer.

Som kristen tror jag på en enda personlig Gud och jag menar att det finns förnuftsmässiga, historiska och existentiella skäl för den tron. Precis som en vetenskapsman förkastar alla andra teorier när han äntligen funnit en teori med verklig förklaringsförmåga, så förkastar jag som kristen alla andra gudar eftersom jag med Paulus blivit övertygad om ”att det inte finns någon avgud i världen och att det finns bara en Gud” (1 Kor 8:4).

Det andra tankefelet är att argumentet förutsätter att ateismen är sann och att vi därför aldrig kan ha skäl att tro att en viss Gud existerar.

Slutsats: Det såg ut som ett argument men visade sig vara ett villospår.