Unken artikel i viktigt ämne

29 augusti
10 KOMMENTARER

Släpper lite förhandsinfo här på bloggen om en debattartikel i tidningen Dagen i morgon.

Tre debattörer, som av någon anledning har ett horn i sidan till SEA, har skrivit en artikel där de framför huvudlösa anklagelser att vi är … främlingsfientliga!

Jag har varit med om en hel del i media, men detta tillhör det mer förvånande. De senaste fem åren har fokus i arbetet för SEA bland annat varit frågan om det pluralistiska samhället; ett samhälle med frihet, yttrandefrihet och religionsfrihet för alla. Ett öppet samhälle. Vi i SEA har arrangerat seminarier och publicerat manifest för det öppna samhället, gett ut starkt antirasistiska skrifter som ”Kapstadsöverenskommelsen”, arrangerat manifestationer för utvisningshotade flyktingar …

Debattartikeln, som jag alltså fått läsa på förhand, är en klipp- och klistra-artikel, där man använt nyhetsbrev som SEA publicerat och där man rycker enskilda uttryck och halva meningar ur sitt sammanhang och skapar den fiendebild man önskar få fram. Så att kritik av islam framstår som kritik av muslimer. Artikeln är något av det mest ohederliga jag har läst från kristna debattörer.

Från  SEA:s sida har vi skrivit ett svar som kommer att publiceras på fredag. Inte särskilt svårt att skriva. Vi är nämligen överlåtna åt precis motsatsen till främlingsfientlighet, vilket  den som bestämmer sig för att undersöka vårt arbete snabbt upptäcker. Som ”Kapstadsöverenskommelsen” – som vi har översatt och gett ut på svenska och som är ett för oss förpliktigande dokument – säger på ett av många ställen som handlar om främlingen, flyktingen, den fattige:

Vi uppmuntrar kristna i mottagarländer som har invandrargrup­per med annan religiös bakgrund att tvärs över alla språk­ och kultur­barriärer vittna om Kristus i ord och handling genom att följa de många bibliska befallningarna att älska invandraren, försvara främlingens rätt, besöka dem som sitter i fängelse, visa gästfrihet, bygga vänskap, öppna sina hem och ge människor hjälp.

Läs också Stefan Swärds sågning av artikeln här.

10 KOMMENTARER till “Unken artikel i viktigt ämne”

 1. Per Hammarström skriver:

  Som en av författarna till debattartikeln i Dagen kanske jag kan ge en kort kommentar. Jag kan förstå Stefans indignation i försvaret av en organisation han är djupt engagerad i, men jag tycker att han överreagerar. Det kan slå tillbaka mot SEA.

  Vi som författat artikeln lyfter fram några problematiska texter som vi menar ger uttryck för islamofobi. Det sägs att vi använder klippa-och-klistra teknik. Ja, vad ska vi göra? Vi kan ju inte återge de texter vi granskar i sin helhet. Vi försöker, så sakligt som möjligt, beskriva den bild av muslimer och islam som målas upp i de här texterna. Citaten använder vi för att illustrera och ge exempel. Det är väl så man rimligtvis måste jobba.

  Den som vill bilda sig en egen uppfattning om texternas innehåll kan förstås läsa själv. Här finns länkar: http://vemarminnasta.se/?p=60

  Och det står naturligtvis var och en fritt att tolka texterna på ett annat sätt än vi gör. Men vi kan inte få det till något annat än att texterna framställer muslimerna som lögnare och bedragare. Det sägs att det pågår en islamisering av Europa, att politikerna blundar på grund av politisk korrekthet och att medier är medlöpare. Vidare sägs att det finns en trojka bestående av ”fundamentalistiska sekularister, homosexuella lobbygrupper och islamister” som agerar gemensamt för att diskriminera och förfölja kristna. I samma text kopplas muslimerna ihop med nazisterna; enligt texten ska dessa ingå i en “allians”.

  Stefan kallade vår debattartikel ”unken”. Ja, jag vet inte, men ”unken” är snarare ett epitet jag skulle vilja koppla till den här typen av uppfattningar.

  Det hade varit intressant att höra hur SEA:s ledning ställer sig till just dessa texter. Det var den frågan vi ställde i vår artikel. Men det kanske kommer i morgondagens debattartikel i Dagen eller kanske här på Stefans blogg.

  Jag vet att SEA står upp för goda värden och vi behövs alla i kampen mot främlingsfientlighet och rasism. Jag är själv i grunden positiv till mycket av det arbete SEA gör. Men jag har stora problem med att man ger legitimitet åt den här typen av åsikter.

  Se också det svar jag skrev till Stefan Swärd. http://vemarminnasta.se/?p=64

  /Per Hammarström

 2. Micael Grenholm skriver:

  Hej Stefan!

  Om ni inte är främlinsgfientliga, och det har jag ingen anledning att tro, tycker jag att ni bör ta och radera Tunehags främlingsfientliga texter omgående. Jag har läst dem och kan lugnt säga att Hammarström och hans kolleger inte bygger på lösryckta meningar tagna ur sitt sammanhang, Tunehags texter är genuint främlingsfientliga.

  Gud välsigne dig!

 3. Elisabeth Andersson skriver:

  Hej!
  Jag håller med, och vill understryka Micael Grenholms inlägg till debatten.

  Jag till även tillägga att jag efter många år som medlem i SEA är helt övertygad om att organisationen och dess ledning önskar det som de tre debattörerna låter avsluta artikeln i tidningen Dagen med, nämligen: ”Att gestalta Guds rike genom att välja tolerans, respekt, medmänsklighet och öppenhet.”

  Guds fred och frid i det fortsatta arbetet!
  Elisabeth Andersson

 4. Stefan Gustavsson skriver:

  Till Per Hammarström:

  Det finns flera skäl till att jag reagerar på er artikel:

  För det första, varför tar ni inte en offentlig debatt med artikelförfattaren vars formuleringar ni ifrågasätter? Det rimliga vore väl att först ta en debatt med Mats Tunehag för att försöka klargöra vad han står för bakom sina spetsiga formuleringar. Istället för att föra sakdiskussionen med honom väljer ni att attackera SEA som organisation med anklagelser. I er text är det SEA som målar upp en viss bild, SEA som utvecklar vissa tankar, SEA som pekar på vissa sammanhang … istället för författaren av texten. Men det är självklart i våra nyhetsbrev, liksom i media i stort, att det är författaren som bär ansvar för sin text; det är därför texterna är signerade. Självklart har vi som organisation ett ansvar för det vi publicerar, men debatten måste först föras med författaren så att det blir klarhet kring hur han tänker och vad han står för.

  För det andra gör ni en oriktig analys av Mats Tunehags texter och läser in saker som inte finns där. Man behöver inte hålla med honom, men man måste återspegla det han skriver på ett riktigt sätt. Ni lägger t ex ordet konspiration – som i diskussionen om islam har speciella konnotationer – i hans mun. Men han har inte skrivit om någon konspiration. Att olika faktorer samspelar eller olika aktörer samverkar är inte detsamma som en konspiration. Det är er inläsning i hans text.

  För det tredje anger ni inte den kontext ur vilken Mats Tunehags texter kommer. Han skriver, inte utifrån ett främlingsfientligt eller invandringskritiskt perspektiv, utan utifrån perspektivet av mänskliga rättigheter. Hans engagemang är ett engagemang för demokrati och frihet, inklusive religionsfrihet. Hans perspektiv är rätten att själv få välja sin tro; en rätt som är förvägrad så många människor som inte har rätten att i frihet lämna islam.

  För det fjärde har ni inga definitioner eller distinktioner kring vad som utgör främlingsfientlighet. Är det främlingsfientligt att konstatera att antalet muslimer i Europa ökar? Sakligt sett synes det vara ett empiriskt riktigt påstående. Är det främlingsfientligt att kritisera islam och idéer som finns i islam? I så fall ser vi slutet på det demokratiska samhället, som ju bygger på öppen och kritisk debatt. Finns det en skillnad mellan att kritisera idéinnehållet i islam och att kritisera muslimer? Etc.

  Frågorna om hur vi kan leva tillsammans med olika tro och övertygelse är oerhört viktiga frågor. Främlingsfientlighet och rädsla är reella hot mot ett fredligt och civiliserat samhälle. Det behöver vi verkligen samtala om. Men om utgångspunkten inte är sakfrågorna utan smutskastning, så dör samtalet innan det börjat. Det är i den meningen jag tycker artikeln är unken (ordet har enligt ordboken osund som en av sina betydelser).

 5. Sofia Ödman skriver:

  Tack Stefan & Stefan för ert arbete i SEA och att ni står upp för religionsfrihet och yttrandefrihet och är raka efter en snedvriden debattstart!

 6. Per Hammarström skriver:

  Till Stefan Gustavsson

  Tack för ditt svar. Det känns bra att tonen inte är så hård den här gången. Jag tar dina punkter i tur och ordning:

  1. Anledningen till att vi vände oss till SEA är att vi utgår från att de texter som skickars ut som nyhetsbrev, publiceras på hemsidan och undertecknas med namn och ”ordförande Svenska Evangeliska Alliansen” är Alliansens hållning. Det kan du knappast klandra oss för. Men här får du väl du bestämma dig. Är detta SEA:s hållning eller inte? Om det inte är det och ni vill ta avstånd från de föreställningar som torgförs, ja då kan vi sluta diskussionen på en gång. Då bör vi förstås ta debatten med Mats Tunehag. Men nu får jag den bestämda uppfattningen att SEA står bakom texterna. Så då får vi väl fortsätta att diskutera.

  2. Jag tror tvärt om att vi speglar innehållet i artiklarna korrekt. Vi gör förstås som alltid i en textanalys en tolkning, men jag tycker inte att vi går utanför det som sägs. Jag kan hålla med om att begreppet ”konspiration” inte förekommer i SEA:s (eller ska jag säga Tunehags?) text och där kunde vi kanske valt ett annat begrepp. Men i SAOL sägs ordet konspiration betyda ”sammansvärjning” och är det inte just en ”sammansvärjning” som målas upp i texten? Det sägs ju att sekulära humanister, homosexuella lobbygrupper och islamister agerar gemensamt med syftet att förfölja kristna – också i Sverige, som det heter. Därtill kopplas muslimerna ihop med nazisterna. Jag framhärdar, denna föreställning är bisarr, kränkande och farlig, vare sig man väljer att använda ordet konspiration eller inte.
  För övrigt kan var och en läsa texterna själva och bilda sig en uppfattning om vi misstolkar texterna eller ej.Länkar finns här: http://vemarminnasta.se/?p=60

  3. Här håller jag inte med, helt enkelt. Jag menar att SEA:s texter inte är ett försvar för mänskliga rättigheter. Hur kan det vara ett försvar för mänskliga rättigheter att hävda att det pågår en islamisering av Europa, att politiker tiger på grund av att politisk korrekthet och att svenska medier är medlöpare. Jag kan inte se att frågan om mänskliga rättigheter överhuvudtaget berörs i de texter vi kritiserar.

  4. Främlingsfientlighet brukar definieras som motvilja mot de som anses främmande. Det är alltså ett ganska vitt begrepp. Att konstatera att antalet muslimer i Europa ökar behöver inte vara främlingsfientligt, men du vet lika väl som jag att det finns sammanhang där detta faktum används på ett främlingsfientligt sätt, om man kopplar detta till ”islamiseringen”. I främlingsfientliga sammanhang talar man ofta om ”den demografiska bomben”, det är främlingsfientligt. (Men just detta tema nämns väl inte i Tunehags texter; det är i varje fall inget vi har påpekat.)

  Det är förstås inte främlingsfientligt att kritisera islam, utan fullt tillåtet. Men om man kritiserar islam får man också finna sig i att kunna bli granskad. Eller menar du att det skulle vara fel att kritisera islamkritik? Jag menar att det finns en islamkritik som är främlingsfientlig och därför bör kritiseras. Det är naturligtvis också tillåtet att kritisera judar och judendomen, men visst reagerar många kristna inför viss kritik av judar? Med rätta.

  5. Jag vill hävda att vår artikel inte handlar om smutskastning, utan en oro för att främlingsfientliga idéer ska få insteg eller accepteras i kristna sammanhang. Den diskussionen tycker jag är viktig, allt annat än osund.

 7. Stefan Gustavsson skriver:

  1. Det är självklart att en signerad text i första hand är författarens och att synpunkter riktas till denne. Det är därför den är signerad.

  2. Nej, texten talar varken om konspiration eller om sammansvärjning. Det läser du in eftersom du vet att sådana föreställningar finns i andra sammanhang. Om du hade brytt dig om att undersöka kontexten utifrån vilken Mats Tunehag skriver skulle du upptäcka att han inte delar de föreställningarna.

  3. Nu blir jag orolig för din läskunnighet. Texten diskuterar ju bland annat religionsfrihet och islam och möjligheten att bli en avfällig muslim – alltså rätten att lämna islam.

  4. Nu är plötsligt ett av de exempel ni ger i artikeln inte längre i sig själv ett uttryck för främlingsfientlighet. Varför tog ni då med det i artikeln? Här börjar det faktiskt att framträda ett mönster av illvilja i er tolkning. Ni vet hur tankegångarna går i främlingsfientliga kretsar och därför läser ni in dem i Mats Tunehags texter – trots att han kommer från det motsatta hållet och utgår från ett människorättsperspektiv och ett frihetligt perspektiv.

  Främlingsfientlighet är som du säger ett vitt begrepp och därför så tacksamt att använda och smeta ner folk med. Men ska vi ha en seriös debatt måste vi ha lite större klarhet i definitionerna och tankegångarna än de som ni arbetar med.

  Det är självklart att islamkritk kan kritiseras lika mycket som islam; om du följt med i SEA:s arbete om det pluralistiska samhället vet du att det öppna samhället är en av våra huvudpunkter.

  5. Jag har varit involverad i massor med debatter genom åren och tycker det offentliga samtalet är viktigt. Det är inget känsligt att bli kritiserad eller korrigerad. Tyvärr har jag svårt att uppfatta ert ärende som en vilja att diskutera främlingsfientlighet och hur vi bygger ett gott samhälle tillsammans, eftersom ert fokus ligger på att attackera SEA som organisation.

 8. […] Svenska Evangeliska Alliansens generalsekreterare, Stefan Gustavsson: Unken artikel i viktigt ämne […]

 9. […] generalsekreterare Stefan Gustavsson, ordföranden Stefan Swärd eller SEA:s officiella uttalande och Mats Tunehag själv rycker ut […]

 10. […] länkar till den debatt som pågår: Dagen Dagen Hela Pingsten SEA SEA Mats Tunehag Stefan Swärd Stefan Gustavsson Dessa mina minsta bröder Share this:TwitterFacebookE-postGillaGillaBe the first to like this. […]