26 augusti

Larry Hurtado är en framstående forskare när det gäller den tidiga kristna rörelsen. På sin blogg skriver han idag, utifrån en ny studie av en forskare som heter Martens, om sexuella övergrepp på barn i antiken och om de kristnas starka reaktion. Hurtado menar att det var ett tidigt tecken på den revolution i ”sexuell logik” som följde med den tidiga kristendomen. Jag citerar ur texten:

As Martens notes, there was a whole Greek vocabulary for the practice of having sex with children:  “pederastia” (“child-love”), “pederastes” (“child-lover”), etc.  Indeed, Roman-era poets and others celebrate the practice, and it seems to have been tolerated widely.  It was particularly slave-children who likely suffered the most.  But (and this is Martens’ contribution) in early Christian texts we see what appears to be a rejection of these benign and condoning terms in favour of terms to express forthrightly that the practice is evil and destructive.

In Christian texts from the second century onward, the person who engages in sex with children is called a “paidophthoros” (“child-corrupter/abuser”), and there is the prohibition, “do not corrupt/abuse children” (“me paidophthoreseis“).  Our earliest instances are in Epistle of Barnabas (10:6; 19:4) and Didache (2:2).  These terms seem to have been coined by early Christians to re-label and condemn the practice and those who engage in it:  Not “child-love,” but “child-corruption”.

Du kan läsa hela texten här.

25 augusti

Vill du veta mer om ”Skeptikerns guide till Jesus del 1 & 2”?

Kampanj Skeptikerns guide till Jesus

Du kan beställa båda böckerna till specialpris på CredoAkademin

25 augusti

Budbäraren recenserar idag (augustinumret 2015, s. 22) Skeptikerns guide till Jesus del 2: om Jesu identitet och uppståndelse:

Stefan Gustavsson fortsätter argumentationen kring Jesus person och gudom. Med intellektuell skärpa och ett omutligt förhållande till de historiska källorna lyfter han fram trovärdiga argument och bevis på att Jesus är den han säger sig vara. Argumentationen är även betydelsefull utifrån den osäkerhet och relativisering kring Jesu person som blir allt vanligare. En utmärkt bok att ge till sökande, men också underhållande och utmanande som borde ha sin givna plats i varje bokhylla. [Johan Ericsson]

 

23 augusti

Stefan och Martin är tillbaka efter sommaruppehållet, men på var sin sida om Atlanten! De pratar terminsstart på CredoAkademin, poängen med apologetik och framför allt om den senaste veckans debatt kring interreligiös ekumenik, startad av några präster i Stockholms domkyrkoförsamling. Vi ber om ursäkt för dålig ljudkvalitet och allmän ringrostighet, och lovar att vi jobbar på förbättringar inför kommande transatlantiska inspelningar.

Missa inte P1:s Människor och tro på torsdag 27 augusti 14:03 där Stefan medverkar live!

Play
28 juli

Här är min senaste krönika i Världen dag med rubriken ”Kyrkan behöver omvända sig från rädslan att kalla till omvändelse”

Under Luleå Pride i juni arrangerades en regnbågsmässa i Luleå domkyrka. Temat var: ”Kom in som du är, kom ut som du vill vara ”. Tankegången passar perfekt in under en pridefestival. Frågan är: hör den hemma i en kristen kyrka?

Som jag ser det är regnbågsmässan i Luleå ett av många exempel på hur man idag försöker gifta samman två oförenliga livsåskådningar: Humanism och kristen tro. Då uppstår dessa motsägelsefulla situationer, där människor vill få bestämma själva över sina liv, samtidigt som man önskar Guds bekräftelse över de egna besluten. Men har man då förstått vad det innebär att Gud finns?

Humanismen som livsåskådning sätter människan i centrum. Man följer den grekiske filosofen Protagoras välkända påstående ”Homo Mensura”, vilket betyder: ”Människan är alltings mått”. Den enskilda människan – inte Gud – är utgångspunkt och normgivare. Människan är autonom, det vill säga sin egen lag. Därmed kan hon definiera både sig själv och verkligheten runt omkring sig – och kan välja att komma ut så som hon själv vill vara.

I kristen tro är Gud i centrum. Han är den som alltid funnits och som har valt att skapa världen och människan. Därmed är Gud alltings mått. Människan är viktig och värdefull, men är inte sin egen lag. Som skapade varelser är vi underställda vår Skapare. Livets mest grundläggande faktum är att Gud är Gud och endast han är Gud. Människans mening och vår djupaste tillfredställelse kan vi finna enbart i samklang med Gud.

Om Gud finns och har skapat oss då är den mest grundläggande frågan: Vad vill Gud med mitt liv? Det betyder inte att frågan om vad jag vill med mitt liv är oväsentlig, men den kan aldrig övertrumfa Guds tanke med min existens.

De goda nyheterna är enligt kristen tro att vi kan komma precis som vi är. Genom Jesus Kristus är vägen till Gud öppen för varje människa. Men vi kan inte förbli vad vi är eller komma ut som vem som helst. Vi är kallade att bli lika Jesus Kristus, i kärlek till Gud och lydnad för hans vilja.

Nya testamentet talar om omvändelse 58 (!) gånger. Det är verkligen ingen liten sidotanke, utan utgör en helt grundläggande del av det kristna budskapet. Jesus och de första apostlarna kallade konstant människor till omvändelse. De pekade inte ut någon speciell grupp eller någon speciell synd. Tvärtom; ”nu ålägger Gud människorna, alla och överallt, att omvända sig”, för att citera Paulus inför Areopagen i Aten (Apg 17:30).

Enligt kristen tro är alla människor skapade till Guds avbild, älskade av honom och därför viktiga och värdefulla. Men alla människor har också syndat och saknar härligheten från Gud. Men Gud har inte gett upp om oss, utan har sänt Jesus Kristus till världen för att rädda oss. Genom hans död och uppståndelse kan vi få livet tillbaka. Hur då? Petrus svarade så här den första Pingstdagen: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva.”

Temat ”Kom in som du är, kom ut som du vill vara ” är en omöjlig hybrid. Det är ett försök att smälta samman två oförenliga storheter: Humanism och kristen tro.

Här har vi en stor utmaning: Den kristna kyrkan behöver omvända sig från rädslan att kalla människor till omvändelse.

 

 

5 juni

Roligt med positiva recensioner! Här är Birger Thuressons recension i Dagen av ”Skeptikerns guide till Jesus del 2 – Om Jesu identitet och uppståndelse” (Credoakademin)

Ja, han är sannerligen uppstånden! När jag lägger igen Stefan Gustavssons bok Skeptikerns guide till Jesus 2 efter genomläsning får jag lust att, mitt på blanka vardagen, instämma i församlingens svar på prästens/pastorns glädjefyllda påstående i påskdagens gudstjänst: ”Kristus är uppstånden!”

Det här är ingen guide enbart för skeptiker, utan en bok där vetande stärker den troendes tro på ett sunt sätt. Men naturligtvis också utmärkt litteratur för den som ännu inte bejakat den kristna tron, men nyfiket och vetgirigt söker svar.

Boken handlar om Jesu identitet och uppståndelse. Den är hederlig, gedigen och pedagogisk.

Hederlig, därför att den inte väjer för svåra frågor och tydligt redovisar olika hypoteser om Jesu identitet och olika förklaringar till vittnesbörden om hans uppståndelse.

Gedigen, därför att författaren är beläst och gör en bred redovisning av forskning i ämnet. Litteraturlistan är imponerande och vägleder den som vill gräva vidare.

Pedagogisk, därför att Stefan Gustavsson inte låter lärdomen tynga språket. Boken är lättläst. Och det är inte bara språkets och det logiska uppläggets förtjänst, utan också typografins. Summeringar, punkter och en luftig layout bidrar.

Bokens tyngdpunkt ligger på uppståndelsen. Inte konstigt, eftersom den bekräftar påståendet att Jesus är delaktig i Guds identitet.

Det finns en välgörande ödmjuk ton i boken. Uppståndelsen kan inte slutgiltigt bevisas, skriver författaren, men den som tror att Gud uppväckte Jesus från de döda har de historiska argumenten på sin sida. I en tid när det är populärt att slå lösryckta bibelverser i huvudet på folk och kallar det apologetik är den här sortens försvar för tron extra viktig.

5 juni

Nu börjar recensionerna av ”Skeptikerns guide till Jesus, del 2 – om Jesu identitet och uppståndelse” publiceras. Här är recensionen i HEMMETS VÄN 28 maj 2015:

Skeptikerns guide

Utlovad och efterlängtad, så kan man nog säga om Stefan Gustavssons nya bok Skeptikerns guide till Jesus 2, om Jesu identitet och uppståndelse, Credoakademin 2015. Som alltid när Gustavsson skriver är det bibliskt, intellektuellt klart, logiskt, sprängfyllt av innehåll, lättläst och verkligen trosstärkande. Här ställs frågor till det historiska materialet om Jesus och undan för undan redovisas grunderna för att den kristna tron vilar på klara och åtkom liga historiska fakta.

Boken är indelad i tre stora avsnitt i sökandet efter Jesus i historien. Var ska vi börja leta? heter det första avsnittet. Här bemöter författaren uppfattningen att evangelierna bara är en spegelbild av de myter som florerade i antiken och då inte historiska. Han kommenterar Tomasevangeliet och svarar på frågan om evangelierna är anonyma biografier eller om vi kan veta något om författarna.

1 avsnitt två med rubriken Vem var han? Om Jesu identitet, visar författaren vad Jesus sade om sig själv och hur vi kan ställa oss till hans person, anspråk och undervisning. Det är fram för allt Jesu anspråk på gudomlighet och att vara ett med Gud själv, ja Gud, som gör att frågorna spetsas till. Det klassiska citatet av C 5 Lewis finns med där Lewis skriver: “Du måste välja. Antingen var, och är, den här mannen (Jesus) Guds son eller också var han en galning eller något ännu värre.”

Avsnitt tre har rubriken Vad hände efter hans avrättning? Om Jesu uppståndelse och här befinner vi oss i centrum av kristen tro och – den avgörande frågan. Gustavsson går igenom berättelserna om uppståndelsen, förklaringar till att Jesu grav var tom och hur man skall se på de första lärjungarnas upplevelser och den kristna kyrkans födelse. Här vill man bara ropa: Jättebra! Härligt! Fantastiskt! Tänk att Jesu uppståndelse är en historisk, påvisbar händelse. Kristen tro vilar inte på fabler, påhittade historier, en blandning av myter och legender, rykten, hallucinationer, bedrägeri och religiösa dagdrömmar. Kristen tro är en historisk tro på Jesus, hans person, ord, handlingar, hans död och hans kroppsliga uppståndelse, hans närvaro och hans återkomst vid historiens final.

Gustavssons bok är ett måste för lärare, präster och pastorer och ger mycket predikomaterial, men borde sättas i händerna på unga och äldre som inte är riktigt säkra på vad de egentligen tror på.

Bo Wettéus

19 maj

SoS-artworkStefan och Martin diskuterar den nyss firade högtiden Kristi himmelsfärd. Martin ogillar associationer till rymdfärder och stålmannen och vill reda ut vad Kristi himmelsfärd betyder och har för plats i kristen tro. Avslutningsvis diskuteras också Martins förestående utlandsflytt för studier. För att höra om två tillfälliga avsked, lyssna nedan!

Play
12 maj

Jag prenumererar på John Stott Daily – ett dagligt utdrag ur någon av John Stotts många böcker. Idag handlade det om hur vi om hur vi talar om abort:

The vocabulary of abortion
The popular euphemisms make it easier for us to conceal the truth from ourselves. The occupant of the mother’s womb is not a ‘product of conception’ or ‘gametic material’, but an unborn child. Even ‘pregnancy’ tells us no more than that a woman has been ‘impregnated’, whereas the truth in old-fashioned language is that she is ‘with child’. How can we speak of ‘the termination of a pregnancy’ when what is terminated is not just the mother’s pregnancy but the
child’s life? And how can we describe the average abortion today as ‘therapeutic’ (a word originally used only when
the mother’s life was at stake), when pregnancy is not a disease needing therapy, and what abortion effects nowadays
is not a cure but a killing? And how can people think of abortion as no more than a kind of contraceptive, when what
it does is not prevent conception but destroy the conceptus? We need to have the courage to use accurate
language. Induced abortion is feticide, the deliberate destruction of an unborn child, the shedding of innocent blood.

2 april

SoS-artworkGlad påsk alla lyssnare! Stefan och Martin pratar om Stefans nyutkomna bok Skeptikerns guide till Jesus som bland annat handlar om det historiska bevismaterialet för Jesus uppståndelse. Alltid aktuellt, men extra mycket så en skärtorsdag som denna.

När du lyssnat på detta avsnitt, kila iväg till CredoAkademins webshop och köp både del 1 och 2 av Skeptikerns guide till Jesus till ett förmånligt paketpris!

Play